Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã

Thứ ba - 02/07/2024 16:28 37 0
Ngày 26/6/2024, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn
- Giao UBND xã Nhơn Tân tiếp tục đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại; đồng thời, phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
- Giao BQLDA củng cố hồ sơ, cung cấp cho Công an thị xã và Thanh tra thị xã để nghiên cứu, tham mưu cho UBND thị xã đối với trường hợp ông Trần Văn Quận phục vụ công tác cưỡng chế.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp ông Trần Văn Quận.
2. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa và Công trình Kè từ cầu Trường Thi đến Đập Thạnh Hòa
Giao UBND phường Bình Định tăng cường công tác vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và giao mặt bằng cho Nhà nước theo đúng quy định.
3. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Nhơn Hưng
+ Khẩn trương hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất đối với các trường hợp còn lại.
+ Tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc… bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.
+ Phối hợp với BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh lại trường hợp hộ Huỳnh Thị Ngọc Bích để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng yêu cầu của BQLDA.
- Giao UBND phường Bình Định
+ Khẩn trương xác minh rõ trường hợp hộ Lê Văn Hùng và Lê Văn Hiếu theo yêu cầu của BQLDA.
+ Tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhất là các trường hợp nhận đất tái định cư.
- Giao BQLDA
+ Tiếp tục phối hợp với địa phương công khai phương án và chi tiền cho các hộ đã phê duyệt phương án.
+ Củng cố hồ sơ đối với các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.
+ Đôn đốc đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất lại giá đất bồi thường và tái định cư, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện.
4. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1: thi công trục đường chính)
- Giao BQLDA
+ Khẩn trương hoàn chỉnh phương án bổ sung, trình thẩm định, phê duyệt để có cơ sở chi tiền cho các hô dân theo quy định.
+ Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh việc thi công khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt. Sớm hoàn thành tuyến đường trục chính theo tiến độ đề ra.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giao đất tái định cư cho các hộ theo quy định.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
5. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
 Giao BQLDA tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời tiếp tục phối hợp với địa phương chi trả tiền đối với các trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường.
6. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính)
- Giao BQLDA
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
+ Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh việc thi công khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt. Sớm hoàn thành tuyến đường trục chính theo tiến độ đề ra.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường
+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, đề xuất lại giá đất bồi thường và tái định cư của các hộ bị ảnh hưởng ở xã Nhơn An, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện.
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ các trường hợp còn vướng mắc (đất ở và đất nông nghiệp) để tiến hành lập thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định hiện hành.
- Giao UBND xã Nhơn An tiếp tục phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
7. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông
- Giao UBND phường Nhơn Hưng khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai để BQLDA có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
+ Phối hợp với địa phương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân đã thống nhất phương án bồi thường.
8. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác định diện tích lấn chiếm của hộ Bùi Văn Ba, khẩn trương xử lý vi phạm theo đúng quy định hiện hành.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các hộ Huỳnh Văn Đức, Ung Nguyên Khánh, Nguyễn Thị Thủy Trang để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ theo quy định.
- Giao BQLDA lập phương án tái định cư đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
9. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
- Giao UBND phường Nhơn Hưng:
+ Tiếp tục vận động các hộ vướng mắc còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là hộ Lê Thế Hưng.
+ Khẩn trương hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất đai đối với hộ Đặng Ngọc Hùng theo yêu cầu của BQLDA.
- Giao BQLDA củng cố hồ sơ, cung cấp cho Công an thị xã và Thanh tra thị xã để nghiên cứu, tham mưu cho UBND thị xã đối với trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Khánh Tiết phục vụ công tác cưỡng chế.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Khánh Tiết.
10. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và UBND xã Nhơn Hậu tiếp tục vận động các hộ còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời yêu cầu các hộ đã nhận tiền, khẩn trương tháo gỡ nhà cửa, vật kiến trúc…, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.
- Giao BQLDA hoàn chỉnh phương án trình thẩm định, phê duyệt để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
11. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
- Giao UBND xã Nhơn An:
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ qusn, đơn vị liên quan đo đạc, giải thích cho các hộ có ý kiến về chênh lệch diện tích đất thực tế và sổ giao quyền. Vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.
+ Khẩn trương xác minh cụ thể trường hợp hộ Đỗ Văn Bảy để có cớ sở vận động, giải thích cho hộ; đồng thời củng cố hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Phong tăng cường vận động, hỗ trợ hộ Lê Thị Em trong việc di dời máy gạo để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.
- Giao BQLDA
+ Củng cố hồ sơ, cung cấp cho Công an thị xã và Thanh tra thị xã để nghiên cứu, tham mưu cho UBND thị xã đối với trường hợp hộ Đỗ Văn Bảy phục vụ công tác cưỡng chế.
+ Phối hợp với địa phương khẩn trương chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt.
+ Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Tác giả bài viết: TTN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Xây dựng đảng
Hồ Chí Minh
Phòng chống thiên tai
Lịch làm việc
Dịch vụ công trực tuyến
CSDLQG
Bộ thủ tục HC cấp huyện
TTHC CX
Cai cach hanh chinh
Công khai tài chính
Thông tin tuyển dụng
Giấy phép kinh doanh karaoke
Phap dien
Chuyển đổi số
Công khai danh sách cán bộ
Văn bản
Thư xin lỗi
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay8,057
  • Tháng hiện tại317,268
  • Tổng lượt truy cập3,089,057

1057/TB-UBND

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập thành phố An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 08/07/2024

1101/UBND

V/v cho cải táng tại Khu cải táng phục vụ GPMB Khu Công nghiệp Nhơn Hòa

Thời gian đăng: 08/07/2024

1076/UBND

V/v chủ trương thành lập Tổ thẩm định các nội dung có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu đối với đơn vị mua sắm tập trung tại thị xã An Nhơn

Thời gian đăng: 02/07/2024

1050/TB-UBND

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và công tác BTGPMB các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã

Thời gian đăng: 28/06/2024

1060/UBND

V/v thay thế thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Thỏa thuận khung hợp tác cấp địa phương về nước sạch, thu gom và xử lý nước thải giữa UBND tỉnh Bình Định với hai Nghiệp đoàn SEAFF và SFL của Pháp (phía Việt Nam)

Thời gian đăng: 01/07/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây