Cơ quan chuyên môn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng HĐND và UBND
Email:vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
Điện thoại:(056)3835 316
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hữu Tân
Điện thoại:
(0256)3 835 855
Email: tannth@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng phụ trách HĐND & UBND thị xã Nguyễn Thị Hữu Tân
2 Lê Thị Thu Thảo

Email: thaoltt@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã Lê Thị Thu Thảo
3 Nguyễn Hòa An
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND Nguyễn Hòa An
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Email:vanphong@pgdannhon.edu.vn
Điện thoại:(0256)3 835 904
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Hằng
Điện thoại:
(0256)3 736 536
Email: hangntt@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Nguyễn Thị Thanh Hằng
2 Trương Đình Phương
Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Trương Đình Phương
Phòng Kinh tế
Điện thoại:(0256)3 735 550
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thanh Hoà
Điện thoại:
(0256)3 735 550
Email: hoapt@annhon.binhdinh.gov.vn
Thị ủy viên, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Phan Thanh Hoà
2 Phan Long Dũng
Điện thoại:
(0256)3 735 159
Email: dungpl@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Kinh tế thị xã Phan Long Dũng
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Điện thoại:(0256)6 268 937
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Văn Hiển
Điện thoại:
(0256)6 268 937
Email: hienpv@annhon.binhdinh.gov.vn
Thị ủy viên, Trưởng Phòng Lao động - TB&XH thị xã Phạm Văn Hiển
2 Đặng Thị Sương
Điện thoại:
(0256)3 635 214
Email: suongdt@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Đặng Thị Sương
Phòng Nội vụ
Điện thoại:(0256)3 703 142
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Nhơn
Điện thoại:
(0256) 6549397
Email: nhonnh@annhon.binhdinh.gov.vn
Thị ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Nguyễn Hữu Nhơn
2 Trần Quý Khanh
Điện thoại:
(0256) 6549297
Email: khanhtq@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Nội vụ thị xã Trần Quý Khanh
3 Trịnh Quang Huy
Phó Trưởng phòng Trịnh Quang Huy
Phòng Quản lý đô thị
Điện thoại:(0256)3 836 207
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đình Chương
Điện thoại:
(0256)3 836 207
Email: chuongnd@annhon.binhdinh.gov.vn
Thị ủy viên, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Nguyễn Đình Chương
2 Đoàn Thanh Tú
Điện thoại:
(0256)3 736 286
Email: tudt@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Quản lý đô thị thị xã Đoàn Thanh Tú
3 Trần Hoàng Khải
Phó Trưởng phòng Trần Hoàng Khải
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Điện thoại:(0256)3 835 236
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Ánh Hồng
Điện thoại:
(0256)3 835 236
Email: hongnta@annhon.binhdinh.gov.vn
Thị ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Nguyễn Thị Ánh Hồng
2 Nguyễn Thị Kim Tuyết
Điện thoại:
(0256)3 835 236
Email: tuyetntk@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Nguyễn Thị Kim Tuyết
3 Tô Hòa Nhã

Email: nhath@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tô Hòa Nhã
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại:(0256)3 736 071
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Hoàng Lưu
Điện thoại:
(0256)3 736 071
Email: hungh@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Trưởng Phòng phụ trách Tài nguyên & Môi trường thị xã Võ Hoàng Lưu
2 Phạm Xuân Lộc

Email: locpx@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Phạm Xuân Lộc
3 Lê Minh Thẩm

Email: thamlm@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Lê Minh Thẩm
Phòng Tư pháp
Điện thoại:(0256) 6537819
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hoàng Sanh
Điện thoại:
(0256) 6537819
Email: sanhth@annhon.binhdinh.gov.vn
Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Trần Hoàng Sanh
Phòng Văn hoá và Thông tin
Điện thoại:(0256)3 635 272
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tô Hồng Phương
Điện thoại:
(0256)3 635 272
Email: phuongth@annhon.binhdinh.gov.vn
Thị ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã Tô Hồng Phương
2 Đặng Trung Hiếu

Email: hieudt@annhon.binhdinh.gov.vn
Phó Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đặng Trung Hiếu
Phòng Y tế
Điện thoại:(0256)3 635 146
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Tuấn
Điện thoại:
(0256)3 635 146
Email: tuanld@annhon.binhdinh.gov.vn
Trưởng Phòng Y tế thị xã Lê Đình Tuấn
Thanh tra thị xã
Điện thoại:(0256)3 835 218
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Quang Cảnh
Điện thoại:
(0256)3 835 218
Email: canhtq@annhon.binhdinh.gov.vn
Thị ủy viên, Chánh Thanh tra thị xã Trần Quang Cảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây