Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Xây dựng Đảng
      TRANG CHỦ      HỎI - ĐÁP      SƠ ĐỒ WEB      THƯ ĐIỆN TỬ      iDESK      GÓP Ý      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               10
  Số lượt truy cập: 10230433
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/2/1930 với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam – thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam. Sau khi Đảng ra đời, các tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bình Định lần lượt được thành lập, lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng trong cả tỉnh. Tuy nhiên, thực dân Pháp và tay sai thẳng tay đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng. Hầu hết các tổ chức Đảng và cơ sở quần chúng trong tỉnh bị vỡ, chưa kịp khôi phục.

Trên quê hương An Nhơn anh hùng, từ khi có ánh sáng của Đảng, phong trào cách mạng của An Nhơn đã diễn ra mạnh mẽ, liên tục và rộng khắp, đặc biệt là vào ngày 20/10/1936, Chi bộ Hồng Lĩnh – tổ chức đảng tiền thân của Đảng bộ thị xã An Nhơn ngày nay được thành lập. Sự ra đời và hoạt động của Chi bộ Hồng Lĩnh đã góp phần quan trọng vào việc thành lập Tỉnh ủy lâm thời Bình Định và phong trào cách mạng của tỉnh trong những năm 1936 – 1939, góp phần cùng cả nước làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử.
Đến tháng 9/1946, Đảng bộ huyện An Nhơn được thành lập, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Bình Định, Đảng bộ đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực củng cố xây dựng lực lượng, quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng, lãnh đạo nhân dân đứng lên kháng chiến chống Pháp, quyết tâm giữ vững vùng tự do, ra sức phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, làm tốt nhiệm vụ hậu phương, cung cấp sức người, sức của cho các chiến trường Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, góp phần xứng đáng cùng cả tỉnh, cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược, buộc chúng phải ký kết Hiệp định Giơnevơ lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Nhưng đế quốc đã ngang nhiên xóa bỏ Hiệp định đình chiến, với dã tâm thôn tính nước ta, gây ra cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam. Không còn con đường nào khác buộc nhân dân ta phải đứng lên kháng chiến chống kẻ thù mới là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Bất chấp sự khủng bố dã man, tàn bạo của kẻ thù, được nhân dân che chở, nuôi dưỡng và bảo vệ, với khẩu hiệu “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng bộ, dân và quân An Nhơn đã kiên trì bám đất, bám làng, tiếp tục phát triển lực lượng cách mạng, lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là chiến dịch Mùa Xuân lịch sử năm 1975, giải phóng An Nhơn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cùng với nhân dân cả tỉnh, cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trải qua cuộc chiến đấu vô cùng oanh liệt ấy, quê hương An Nhơn  đã thấm đẫm biết bao mồ hôi, công sức và máu xương của đồng bào, đồng chí. Toàn thị xã có 2.419 liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ; có hơn 1.000 thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc ấy, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện An Nhơn, Đội An ninh vũ trang huyện An Nhơn, 12 xã, phường và 5 cá nhân. Có 267 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng hàng ngàn huân, huy chương cao quý khác.
Hòa bình lập lại, từ hoang tàn, đổ nát do chiến tranh tàn phá, Đảng bộ, chính quyền An Nhơn tiếp tục lãnh đạo nhân dân bước vào trận chiến đấu mới – vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa khôi phục và phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân được phát động và có chuyển biến tốt, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó Hợp tác xã nông nghiệp Nhơn Khánh 1, Bưu điện An Nhơn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 1985) và Hợp tác xã nông nghiệp thị trấn Bình Định được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005)…
Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, sau ngày giải phóng, nhiều thôn, xã chưa có đảng viên và tổ chức Đảng thì đến cuối năm 2019, tổng số đảng viên toàn thị xã có 5.405 đảng viên, với 55 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, có 15 đảng bộ xã, phường, 5 đảng bộ cơ quan và 268 chi bộ trực thuộc); hàng năm kết nạp trên 220 đảng viên mới. Trong những năm gần đây, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, nhất là đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đảng bộ thị xã đã đề ra nhiều giải pháp, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; khối đại đoàn kết toàn toàn dân được củng cố vững chắc.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, suy thoái kinh tế thế giới và khu vực, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, thị xã An Nhơn đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Ghi nhận thành quả đó, ngày 28/11/2011, Chính phủ có Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc thành lập Thị xã An Nhơn trực thuộc tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của An Nhơn, là sự cỗ vũ, động viên, khích lệ lớn lao và là động lực để An Nhơn tiếp tục vươn lên dành nhiều thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển thị xã An Nhơn toàn diện, bền vững.
Qua gần 10 năm trở thành thị xã, nền kinh tế của thị xã đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2012 - 2019 tăng bình quân trên 15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp - xây dựng tăng từ 46,49% (năm 2011) lên 65,46% (năm 2019), thương mại - dịch vụ tăng từ 16% lên 20,27%. Thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng (năm 2011) lên  hơn 55 triệu (năm 2019). Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã tăng bình quân hàng năm trên 10%. Đặc biệt, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thị xã, An Nhơn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2018 (sớm hơn 2 năm so với kế hoạch) và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp về dự và trao Quyết định công nhận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng và phát triển thị xã An Nhơn theo hướng là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn, cùng với Quy Nhơn tạo động lực phát triển cả vùng phía Nam Bình Định, ngày 28/8/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã An Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Và chỉ hơn 3 tháng sau, ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về việc phê duyệt đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035; trong đó, đến năm 2025 tỉnh Bình Định sẽ có một đô thị loại III là thành phố An Nhơn. Như vậy, cùng với Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã tạo tiền đề quan trọng để thị xã An Nhơn hoạch định hướng phát triển của mình trong thời gian tới. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2021, trở thành đô thị hiện đại theo hướng đô thị loại II vào sau năm 2035.
Tự hào và phấn khởi trước những thành tựu đạt được,  Đảng bộ thị xã An Nhơn tiếp tục phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Ban Tuyên giáo Thị uỷ  (Cập nhật ngày 22-01-2020)    Các tin liên quan:
  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 58 của Ban Thường vụ tỉnh Bình Định (10-10-2019)
  Khai mạc Lớp tập huấn lý luận chính trị, nghiệp vụ cán bộ Đoàn năm 2019 (10-10-2019)
  Thị ủy An Nhơn tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi thị xã năm 2019 (25-09-2019)
  Hội Phụ nữ thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn thị xã (13-09-2019)
  Đảng ủy phường Nhơn Hòa sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (18-07-2019)
     Thông báo

1. Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, tải về tại đây. Thông báo danh sách giáo viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách, tải về tại đây. Thông báo tạm hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Thông báo tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

2. Thông báo bán đấu giá tài sản là đất ở trên địa bàn thị xã, tải về tại đây.

3. Các văn bản hướng dẫn lập Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2020, tải về tại đây.

4. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

5. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tải về tại đây.

6. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
Danh sách đề tài khoa học
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)