Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Văn Hóa - Xã Hội
      TRANG CHỦ      HỎI - ĐÁP      SƠ ĐỒ WEB      THƯ ĐIỆN TỬ      iDESK      GÓP Ý      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               28
  Số lượt truy cập: 10229196
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 ban hành tại Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thị xã An Nhơn, từ ngày 15/11/2018 đến ngày 26/11/2018, Tổ kiểm tra CCHC của thị xã đã kiểm tra công tác CCHC tại xã Nhơn Hậu, Nhơn Thọ, Nhơn Khánh và phường Đập Đá, Nhơn Hòa.

Hầu hết các xã, phường đã quan tâm hơn, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu có kết quả khá, việc giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng đảm bảo yêu cầu công khai minh bạch, nhanh chóng và thuận lợi cho nhân dân.
Tuy có những chuyển biến tích cực về nhận thức, xác định được vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính nhưng vẫn còn tồn tại một số cán bộ, công chức nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo, Tổ kiểm tra đề nghị UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nội dung công việc trọng tâm:
1. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân để nâng cao nhận thức về trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Lãnh đạo UBND các xã, phường cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ CCHC; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại địa phương trong công tác cải cách hành chính, thường xuyên tiến hành kiểm tra, nhất là kiểm tra việc giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện; đồng thời phát hiện và xử lý những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong công việc và trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân.
3. Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thông tin tuyên truyền, kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.
4. Củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh và quy định hiện hành; bố trí đầy đủ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, kỹ năng giao tiếp và phẩm chất đạo đức tốt phụ trách các lĩnh vực để hướng dẫn, tiếp nhận, theo dõi việc giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính theo quy định; cập nhật thông tin các loại sổ theo dõi, các mẫu phiếu, biểu mẫu .. theo dõi, quản lý việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đầy đủ, kịp thời; thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hạn theo quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh.
5. Rà soát, cập nhật và niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các quy định, thủ tục hành chính,... và số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã và quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
6. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tăng cường kiểm tra, giám sát về tinh thần trách nhiệm, tác phong thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức khi quan hệ, giao tiếp và giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân; nghiêm túc thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính, để ghi nhận thông tin, ý kiến phản hồi từ người dân, doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức khi tiếp xúc và giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những hạn chế, tồn tại để có biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của đơn vị mình.
7. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành, trong đó ưu tiên kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị và các điều kiện làm việc cần thiết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đảm bảo yêu cầu công việc cho cán bộ, công chức và yêu cầu phục vụ nhân dân; quán triệt cán bộ, công chức, người lao động sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh trong trao đổi công việc để phục vụ công tác chuyên môn, không sử dụng các loại thư điện tử thông thường như: gmail, yahoo, hotmail... để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
8. Hàng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính theo quy định và hướng dẫn của UBND thị xã; tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.


TH  (Cập nhật ngày 17-12-2018)    Các tin liên quan:
  Khai mạc Liên hoan Tiếng hát hay năm 2018 (20-12-2018)
  Trung tâm Y tế An Nhơn triển khai tuần hành động “Toàn dân đi đo huyết áp” (14-12-2018)
  Xã Nhơn Phúc xây dựng thêm 6 tuyến đường kiểu mẫu (14-12-2018)
  Năm 2018, Ngân hàng CSXH thị xã huy động tiết kiệm đạt kết quả khá (12-12-2018)
  NHCSXH thị xã giải ngân gần 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người lao động thị xã đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (11-12-2018)
     Thông báo

1. Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, tải về tại đây. Thông báo danh sách giáo viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách, tải về tại đây. Thông báo tạm hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Thông báo tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

2. Thông báo bán đấu giá tài sản là đất ở trên địa bàn thị xã, tải về tại đây.

3. Các văn bản hướng dẫn lập Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2020, tải về tại đây.

4. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

5. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tải về tại đây.

6. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
Danh sách đề tài khoa học
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)