Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    Cơ cấu tổ chức    Thành viên UBND
      TRANG CHỦ      HỎI - ĐÁP      SƠ ĐỒ WEB      THƯ ĐIỆN TỬ      iDESK      GÓP Ý      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 10228551
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KHOÁ XI

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)

- Ông Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 982

-  Ông Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 996

- Ông Nguyễn Thiết Hùng - Trưởng Công an thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 388

- Ông Dương Quang Vinh - Chỉ huy trưởng Cơ quan Quân sự thị xã

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 523

- Ông Lê Hoài An - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã

Điện thoại cơ quan:(056)3 835 333

- Ông Võ Văn Anh - Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 236

- Ông Nguyễn Đình Chương - Trưởng Phòng QLĐT thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 836 207

- Ông Lê Quốc Cường - Chánh Thanh tra thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 218

- Ông Phạm Văn Hiển - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)6 268 937

- Ông Phan Thanh Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 735 550

- Ông Huỳnh Hùng - Trưởng Phòng TN&MT thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 071

- Ông Lâm Lăng Long - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 835 904

- Ông Tô Hồng Phương - Trưởng Phòng VH&TT thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 272

- Ông Lê Đình Tuấn - Trưởng Phòng Y tế thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 635 146

- Ông Trương Thế Lưu - Trưởng Phòng Nội vụ thị xã;

Điện thoại cơ quan: (056)3 736 126

 

Nhiệm vụ của các thành viên UBND thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2016-2021

1. Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã: Lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động, công việc của UBND thị xã, thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thị xã được quy định tại Điều 57 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức và cán bộ, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức; tôn giáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thanh tra, phòng chống tham nhũng; tài chính, quy hoạch, đầu tư - xây dựng; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng; nội chính; đối ngoại; công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thương mại; dịch vụ; quản lý thị trường; thuế; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phát triển nông thôn; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; khoa học - công nghệ; thống kê; quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Ban chỉ huy quân sự thị xã; Công an thị xã; Chi cục thi hành án dân sự; Phòng Kinh tế; Chi cục Thống kê; Trạm Khuyến nông; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật; Ban Quản lý các cụm công nghiệp; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Nội vụ; Thanh tra; Ban quản lý Dự án ĐTXD; Kho bạc Nhà nước thị xã; Chi cục thuế; Hội Khoa học - Kỹ thuật thị xã.

Phụ trách, chỉ đạo các địa bàn: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Mỹ, Nhơn Hậu, Nhơn Thọ, Nhơn Hòa, Nhơn Thành, Nhơn Hạnh.

Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực Thị ủy và các Ban xây dựng Đảng của Thị ủy, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã An Nhơn; Thường trực HĐND thị xã, UBMTTQVN thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã và Hội Cựu chiến binh thị xã.

2. Đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã: phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng; tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội toàn thị xã; tài nguyên và môi trường; xây dựng giao thông đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật, phát triển và chỉnh trang đô thị; quản lý xây dựng, trật tự đô thị; Giáo dục – đào tạo; y tế; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; lao động, thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; truyền thanh; dân số, gia đình và trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; dạy nghề; tư pháp; Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch trực tiếp phân công.

Trực tiếp phụ trách các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Phòng Tài nguyên và môi trường; Phòng Quản lý đô thị; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phòng Tư pháp; Phòng Giáo dục và đào tạo; Phòng Văn hóa- thông tin; Phòng Lao động, thương binh và xã hội; Phòng Y tế; Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao; Đài Truyền thanh thị xã; Trung tâm Y tế; Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề; Bảo hiểm xã hội; Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã.

Phụ trách, chỉ đạo các địa bàn: Nhơn Hưng, Nhơn Phong, Nhơn Lộc, Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn Tân, Nhơn An.

Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động thị xã, Đoàn TNCSHCM thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Luật gia thị xã, Hội Khuyến học, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học – Nghệ thuật thị xã, Hội Nông dân thị xã và các tổ chức xã hội -  nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc khối phụ trách.

3. Một số nhiệm vụ công tác có liên quan giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã:

3.1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo những lĩnh vực liên quan theo phân công.

3.2. Về công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

- Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các dự án, công trình trọng điểm, các khiếu nại, tố cáo phức tạp và trên các lĩnh vực phụ trách trực tiếp.

- Phó Chủ tịch thị xã theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các dự án, công trình và các khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực được phân công phụ trách trực tiếp và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã được biết.

3.3. Đối với công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND thị xã theo dõi, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thị xã giải quyết đối với các lĩnh vực được phân công.

3.4. Về xử lý vi phạm hành chính: Chủ tịch UBND thị xã ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thị xã xử lý theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

3.5. Về công tác xây dựng cơ bản: việc đầu tư xây dựng cơ bản các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ dân sinh do Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách theo lĩnh vực được phân công, hàng năm đề xuất danh mục và theo dõi, chỉ đạo tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các công trình, báo cáo cho Chủ tịch UBND thị xã.

3.6. Những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của Phó Chủ tịch UBND thị xã theo quy chế làm việc của Thị ủy cần trình Thường trực Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ cho chủ trương, ý kiến phải báo cáo trước cho Chủ tịch UBND thị xã để tổ chức hội ý thống nhất trong lãnh đạo UBND trước khi trình. Khi trình Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy thì trực tiếp dự và trình bày các vấn đề liên quan.

4. Các Ủy viên UBND thị xã: thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của UBND thị xã và theo sự phân công Chủ tịch UBND thị xã, trực tiếp phụ trách ngành, chịu trách nhiệm chung đối với công việc của UBND thị xã, phối hợp công tác với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã, cụ thể như sau:

4.1. Ông Dương Quang Vinh - Ủy viên UBND thị xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: phụ trách công tác quốc phòng và quân sự địa phương của thị xã.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Phong

4.2.  Ông Nguyễn Thiết Hùng - Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Công an thị xã: phụ trách công tác bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Lộc

4.3. Ông Lê Quốc Cường - Ủy viên UBND thị xã, Chánh thanh tra thị xã: phụ trách công tác công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật .

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn phường Nhơn Hoà

4.4. Ông Trương Thế Lưu- Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã: phụ trách công tác tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Thọ

4.5. Ông Phan Thanh Hòa - Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã: phụ trách công tác nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; ; khoa học và công nghệ; công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; thương mại- dịch vụ.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Khánh

4.6. Ông Nguyễn Đình Chương - Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Quản lý đô thị: phụ trách công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn phường Bình Định

4.7. Ông Võ Văn Anh - Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài chính-kế hoạch thị xã: phụ trách công tác tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Phúc

4.8. Ông Huỳnh Hùng - Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường: phụ trách công tác đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Tân

4.9. Ông Tô Hồng Phương- Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin: phụ trách công tác văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn phường Đập Đá, Nhơn Thành

4.10. Ông Phạm Văn Hiển - Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Lao động - TBXH: phụ trách công tác việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội .

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn phường Nhơn Hưng

4.11. Ông Lâm Lăng Long - Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo: phụ trách chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo .

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Hạnh

4.12.  Ông  Lê Đinh Tuấn- Ủy viên UBND thị xã, Trưởng Phòng Y tế: phụ trách công tác y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình .

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn Hậu, xã Nhơn Mỹ

4.13. Ông Lê Hoài An - Ủy viên UBND thị xã, Chánh Văn phòng: trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo địa bàn xã Nhơn An     Thông báo

1. Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, tải về tại đây. Thông báo danh sách giáo viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách, tải về tại đây. Thông báo tạm hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Thông báo tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

2. Thông báo bán đấu giá tài sản là đất ở trên địa bàn thị xã, tải về tại đây.

3. Các văn bản hướng dẫn lập Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2020, tải về tại đây.

4. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

5. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tải về tại đây.

6. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
Danh sách đề tài khoa học
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)