Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    Uỷ ban nhân dân    Phòng ban
      TRANG CHỦ      HỎI - ĐÁP      SƠ ĐỒ WEB      THƯ ĐIỆN TỬ      iDESK      GÓP Ý      English      
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 10229874
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

CÁC PHÒNG, BAN

1. Văn phòng HĐND và UBND

1.1. Chức năng: tham mưu tổng hợp cho Thường trực HĐND và UBND thị xã, giúp Chủ tịch HĐND thị xã trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND thị xã và Thường trực HĐND thị xã theo các quy chế; giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thị xã trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động trên địa bàn thị xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường cùng thực hiện các nhiệm vụ chung do UBND thị xã giao; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và UBND thị xã.

1.2. Lãnh đạo Văn phòng:

- Ông Lê Hoài An - Thị uỷ viên, Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 835 333

- Bà Nguyễn Thị Hữu Tân - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan:(0256)3 835 855

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

2.1. Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Lâm Lăng Long - Thị uỷ viên, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 835 904

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 736 536

3. Phòng Kinh tế

3.1. Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại; khoa học và công nghệ, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã, nông, lâm, ngư gắn với phát triển làng nghề ở nông thôn, phòng chống lụt, bão trên địa bàn các xã, phường thuộc thị xã An Nhơn.

3.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Phan Thanh Hoà – Thị uỷ viên, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 735 550

- Ông Đoàn Tuấn Sỹ - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 735 159

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

4.1. Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẵng giới. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã và theo quy định của pháp luật.

4.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Phạm Văn Hiển – Thị uỷ viên, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)6 268 937

- Ông Võ Đức Giảng - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 635 214

- Ông Đặng Thành - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 735 171

5. Phòng Nội vụ

5.1. Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

5.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Trương Thế Lưu - Thị uỷ viên, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 703 142

6. Phòng Quản lý đô thị

6.1. Chức năng: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông trên địa bàn thị xã.

6.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Nguyễn Đình Chương – Thị uỷ viên, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 836 207

- Ông Đoàn Thanh Tú - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 736 286

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch

7.1. Chức năng:tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

7.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Võ Văn Anh - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 835 236

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 835 236

8. Phòng Tài nguyên - Môi trường

8.1. Chức năng:tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

8.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Huỳnh Hùng - Thị uỷ viên, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 736 071

- Ông Võ Quý Chương - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 736 071

9. Phòng Tư pháp

9.1. Chức năng:tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

9.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Trần Hoàng Sanh - Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại cơ quan: (0256) 6537819

10. Phòng Văn hoá - Thông tin

10.1. Chức năng:tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về : văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thị xã; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn thị xã.

10.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Tô Hồng Phương - Thị uỷ viên, Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 635 272

- Ông Đặng Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 635 272

11. Phòng Y tế

11.1. Chức năng:tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trên địa bàn thị xã bao gồm: y tế cơ sở, y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế.

11.2. Lãnh đạo Phòng:

- Ông Lê Đình Tuấn - Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: (0256)3 635 146

12. Thanh tra thị xã

12.1. Chức năng:tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

12.2. Lãnh đạo Thanh tra thị xã:

- Ông Lê Quốc Cường – Thị uỷ viên, Chánh Thanh tra

Điện thoại cơ quan: (0256)3 835 218     Thông báo

1. Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã, tải về tại đây. Thông báo danh sách giáo viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách, tải về tại đây. Thông báo tạm hoãn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Thông báo tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Quyết định Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây. Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

2. Thông báo bán đấu giá tài sản là đất ở trên địa bàn thị xã, tải về tại đây.

3. Các văn bản hướng dẫn lập Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2020, tải về tại đây.

4. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

5. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tải về tại đây.

6. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
Danh sách đề tài khoa học
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)