Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 10/5/2023

Thứ sáu - 26/05/2023 09:45
Ngày 10/5/2022, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BQLDA báo cáo tình hình, kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Bùi Văn Cư và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp trực báo định kỳ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã ngày 10/5/2023
1. Dự án Khu dân cư tiếp giáp với KDC N4A nối dài về phía Tây, phường Nhơn Hưng
- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo chậm nhất đến ngày 20/5/2023 phải hoàn thành để có mặt bằng giao đất tái định cư cho dự án, đồng thời phục vụ tái định cư cho Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn (Thông báo kết luận số 266/TB-UBND ngày 05/4/2023, UBND thị xã giao đến hạn ngày 20/4/2023 nhưng chưa hoàn thành).
- Giao BQLDA tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án bồi thường cho hộ Tăng Văn Bình theo đúng quy định pháp luật.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ Tăng Văn Sang.
2. Dự án Khu dân cư phía Tây đường liên phường Bình Định đi Nhơn Hưng
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Bình Định để đề xuất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 02 hộ ở phường Nhơn Hưng bị ảnh hưởng cả 2 dự án cho phù hợp, đúng quy định pháp luật.
- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước 20/5/2023.
3. Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía đông (giai đoạn 1 thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông
- Giao UBND phường Nhơn Hưng phối hợp với BQLDA tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ Trần Quốc Tuấn (làm việc với người thân là Đảng viên, đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).
- Giao BQLDA:
+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tiến hành đầu tư khu tái định cư, đảm bảo sớm có đất tái định cư bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
+ Khẩn trương cung cấp hồ sơ cho Thanh tra thị xã để Thanh tra thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan củng cố hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 hộ Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Tiến Sỹ, Phạm Thị Bốn, Thái Thị Như Thoa, tham mưu UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định pháp luật.
- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, củng cố hồ sơ, xây dựng Kế hoạch cưỡng chế đối với 04 hộ nên trên theo đúng quy định.
4. Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau với đường Tây tỉnh)
Yêu cầu BQLDA, UBND xã Nhơn Khánh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có kết quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 266/TB-UBND ngày 05/4/2023 và Thông báo kết luận số 484/TB-UBND ngày 28/4/2023, đồng thời nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau:
- Giao đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng BTGPMB công trình trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và tổ chức làm việc, vận động, giải quyết các trường hợp tồn tại, vướng mắc còn lại; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo, xử lý dứt điểm.
- Giao BQLDA yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thảm nhựa đối với những đoạn đã thi công hoàn thành nền đường, bó vỉa.
5. Công trình Tuyến đường từ ĐT.636 (Nhơn Khánh) kết nối với đường ĐH.35 Tân Dân - Bình Thạnh (Nhơn Hậu) và theo đường ĐH.35 đến đường Trường Chinh (Nhơn Hưng)
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã cấp kinh phí để BQLDA chi trả dứt điểm tiền BTGPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường Nhơn Hưng, Nhơn Khánh và Nhơn Hậu chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhất là vận động các hộ dân ở đường Nguyễn Du bàn giao mặt bằng sớm để đơn vị thi công tiến hành thi công đường ống cấp nước sạch.
6. Công trình Tuyến giao thông hai bên kè từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh Hòa
- Giao BQLDA khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xác định giá đất; đề xuất phương án tái định cư trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
- Giao UBND phường Bình Định tích cực hơn nữa công tác vận động đối với các hộ dân còn lại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các hộ nhận đất tái định cư.
7. Công trình Kè từ cầu Trường Thi đến Đập Thạnh hòa.
- Giao BQLDA phối hợp với UBND phường Bình Định khẩn trương chi trả tiền BTGPMB cho các hộ đã thống nhất phương án và đề nghị các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công công trình.
- Giao UBND phường Bình Định tăng cường vận động các hộ còn lại, nhất là hộ Nguyễn Thị Mỹ Hoàng chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
8. Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông (Giai đoạn 1: Thi công trục đường chính) và Dự án Khu dân cư đường N4A nối dài về phía đông
- Giao BQLDA tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án; đồng thời đẩy nhanh công tác kiểm kê các trường hợp còn lại.
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
9. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ Thị đội đến giáp Khu dân cư Cẩm Văn
UBND phường Nhơn Hưng:
- Tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ Nguyễn Thị Khánh Tiết; đồng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định để tiến đến công tác cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.
- Giao Thanh tra thị xã phối hợp với BQLDA và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại hộ Nguyễn Thị Khánh Tiết theo đúng quy định.
- Phối hợp với BQLDA tổ chức làm việc với các hộ Đỗ Nhật Nam, Đỗ Nhật Thanh và Đỗ Văn Long về việc giao đất tái định cư tại Khu dân cư Đội 9, khu vực Hòa Cư.
10. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 3 (đường liên phường): Đoạn từ KDC N4A (Nhơn Hưng) đến xã Nhơn Hậu (Cổng làng nghề Bún Ngãi Chánh)
- Giao UBND phường Nhơn Hưng và xã Nhơn Hậu khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại trước ngày 15/5/2023; tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
11. Công trình Tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng
- Giao UBND phường Nhơn Hưng tiếp tục tổ chức vận động các hộ còn lại bị ảnh hưởng đất nông nghiệp chấp thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công công trình, nhất là hộ Huỳnh Ngọc Anh.
- Giao UBND phường Bình Định khẩn trương xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp bị ảnh hưởng đất ở, đất vườn; đồng thời lập thủ tục đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định.
- Giao BQLDA:
+ Tiếp tục phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng chi trả tiền bồi thường cho các hộ đã đồng thuận và yêu cầu các hộ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tổ chức thi công dự án.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
12. Công trình Tuyến đường Bắc - Nam số 2: Đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường Quốc lộ 19B, phường Nhơn Thành
- Giao UBND phường Nhơn Thành và xã Nhơn Hậu khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai các trường hợp còn lại trước ngày 15/5/2023.
- Giao BQLDA:
+ Phối hợp với UBND phường Nhơn Thành và xã Nhơn Hậu khẩn trương chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng theo phương án đã được duyệt.
+ Đẩy nhanh công tác kiểm kê đối với các trường hợp còn lại.
+ Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
13. Công trình Tuyến đường từ khu tái định cư Quốc lộ 19, Huỳnh Kim đi An Lộc, phường Nhơn Hòa
- Giao UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để sớm bàn giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.
- Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
14. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Hậu - Nhơn Khánh (đoạn từ đường ĐH.34, xã Nhơn Hậu kết nối với đường ĐT.636, xã Nhơn Khánh)
- Giao UBND xã Nhơn Hậu tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại, nhất là hộ ông Trần Văn Xuân © (ông Trần Việt Dũng đại diện).
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với BQLDA, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, củng cố hồ sơ chặt chẽ để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.
- Giao BQLDA lập điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023, để nhanh chóng chi tiền BTGPMB cho các hộ dân.
15. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ ĐT.636, xã Nhơn Khánh kết nối với đường Quốc lộ 19
Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
16. Công trình Tuyến đường trục Đông - Tây: Đoạn từ Bến xe mới thị xã đến cầu Mương Đôi:
- Giao BQLDA tiếp tục lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
- Giao UBND xã Nhơn Phong khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đầu tư khu đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.
17. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH.41, đoạn Cảnh Hàng - Phú Đa
- Giao UBND xã Nhơn An đề xuất vị trí tái định cư cho 01 trường hợp để sớm bàn giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng, đảm bảo phù hợp và đúng quy định pháp luật.
- Giao UBND xã Nhơn Phong khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai; tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023 để tổ chức thi công.
18. Công trình Đường kết nối giao thông hai tuyến ĐT.636 và ĐT.638 (xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Lộc), thị xã An Nhơn
- Giao UBND xã Nhơn Khánh và UBND xã Nhơn Lộc khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai; tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
19. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông Nhơn Khánh - Nhơn Hòa (đoạn từ ĐT.636 kết nối với ngã ba Nguyễn Trung Trực - Trần Khánh Dư)
- Giao UBND xã Nhơn Khánh và UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai; tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp ảnh hưởng đất nông nghiệp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
20. Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631, xã Nhơn Phong
- Giao UBND xã Nhơn Phong khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc đất đai; tăng cường công tác vận động các hộ dân chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn tồn tại.
- Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
21. Dự án Công viên Hồ Sen, Nhơn Hậu (hạng mục: đường giao thông quanh hồ, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh)
Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023 để tổ chức thi công.
22. Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định
Giao BQLDA tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua.
23. Dự án Cụm công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ tăng cường công tác vận động hộ Huỳnh Văn Minh chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND thị xã trước ngày 15/5/2023.
- Giao BQLDA:
+ Yêu cầu Nhà đầu tư Ngự Hoa Viên khẩn trương chuyển đủ kinh phí để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo phương án đã được phê duyệt.
+ Tiếp tục đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị ảnh hưởng thuộc dự án của Doanh nghiệp 6 Lợi đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
24. Dự án Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn
- Giao Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, tham mưu UBND thị xã xử lý trường hợp hộ Nguyễn Văn Đào theo đúng quy định của pháp luật.
- Giao BQLDA lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, trình Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã xem xét, thông qua trước ngày 20/5/2023.
- Giao UBND xã Nhơn Mỹ tăng cường công tác vận động các trường hợp còn tồn tại chấp thuận chủ trương của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đổng thời củng cố hồ sơ theo đúng quy định.
25. Đối với các dự án còn lại
Giao BQLDA tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết.
26. Yêu cầu Thanh tra thị xã cần chủ động, phối hợp nắm chắc những trường hợp còn vướng mắc để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thị xã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo đúng quy định. Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQLDA rà soát hồ sơ, tham mưu UBND thị xã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định và xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: TTN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Học tập Hồ Chí Minh
Thông tin PCTT, TKCN
Xây dựng Đảng
Lịch công tác
Dịch vụ công trực tuyến
Bộ Thủ tục hành chính
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
CCHC
Công khai tài chính
Tuyển dụng
gGPKD
Bộ Pháp Điển
Chuyển đổi số
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,351
  • Tháng hiện tại2,351
  • Tổng lượt truy cập2,457,270

62/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2023

Thời gian đăng: 26/04/2023

lượt xem: 205 | lượt tải:64

42/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Lê Thanh Tùng– Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua các chỉ tiêu chi tiết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 407 | lượt tải:85

39/TB-UBND

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã ngày 13/02/2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 345 | lượt tải:84

18/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 287 | lượt tải:78

17/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 312 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây