Về việc thực hiện nghiêm quy định về bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã An Nhơn.

Về việc thực hiện nghiêm quy định về bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã An Nhơn.  

 •   22/03/2023 17:28:55
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm quy định về bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã An Nhơn. Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023  

 •   22/03/2023 17:27:01
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành thủ tục đấu thầu và triển khai lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/3/2023. Quá thời hạn nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang cho các dự án có tiến độ triển khai dự án tốt. Đến ngày 30/6/2023, cần đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả các nguồn vốn và đến ngày 30/9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn giao, các dự án nào chưa đạt theo các mốc nêu trên sẽ tiến hành điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Đối với kế hoạch vốn năm 2022 (nguồn ngân sách địa phương) còn lại kéo dài sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư công.

Đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh  

 •   22/03/2023 17:22:07
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Về việc thực hiện nghiêm quy định bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Về việc thực hiện nghiêm quy định bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.  

 •   22/03/2023 17:19:23
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm quy định bỏ các giấy tờ liên quan đến thông tin công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu”
Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm

Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm  

 •   22/03/2023 17:14:03
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ:

Kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023 trên địa bàn thị xã  

 •   22/03/2023 17:10:32
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2023 trên địa bàn thị xã. Theo đó, mục đích Kế hoạch:
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công  

 •   22/03/2023 17:04:07
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung tại Văn bản số 807/UBND-TH ngày 20/02/2023.
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức  

 •   22/03/2023 17:01:34
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh có Văn bản về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc, quyết liệt việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo các yêu cầu như sau:
Tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 2023 trên địa bàn thị xã.

Tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 2023 trên địa bàn thị xã.  

 •   22/03/2023 16:59:28
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 2023 trên địa bàn thị xã. Theo đó, mục đích kế hoạch:
Về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai

Về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai  

 •   22/03/2023 16:56:29
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch về việc phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai. Theo đó, mục đích kế hoạch:

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023  

 •   22/03/2023 16:54:27
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Theo đó, mục đích kế hoạch:

Về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn thị xã An Nhơn.  

 •   22/03/2023 16:52:38
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn thị xã An Nhơn. Theo đó, mục đích kế hoạch:

Kết luận của Đ/c Bùi Văn Cư– Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã tại buổi làm việc với các phòng ban liên quan triển khai xây dựng phương án di dời chợ Bình Định và Phương án thu gom rác thải trên địa bàn thị xã  

 •   22/03/2023 16:50:27
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/02/2023, Đ/c Bùi Văn Cư- Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã có buổi làm việc với các phòng ban liên quan việc triển khai xây dựng phương án di dời chợ Bình Định và Phương án thu gom rác thải trên địa bàn thị xã An Nhơn. Sau khi nghe đại diện Phòng Kinh tế và Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn báo cáo, ý kiến góp ý các thành viên dự họp, Đ/c Bùi Văn Cư – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã có ý kiến kết luận một số nội dung cần tập trung như sau:

Về việc triển khai thực hiện công tác bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023  

 •   22/03/2023 16:47:25
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
UBND thị xã vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023. Theo đó, mục đích kế hoạch:
Kết luận của Đ/c Bùi Văn Cư– Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã tại cuộc họp kiểm tra tiến độ đăng ký công tác chỉnh lý biến động đất đai, rà soát, tổng hợp diện tích đất thừa sau khi bồi thường GPMB và xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai

Kết luận của Đ/c Bùi Văn Cư– Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã tại cuộc họp kiểm tra tiến độ đăng ký công tác chỉnh lý biến động đất đai, rà soát, tổng hợp diện tích đất thừa sau khi bồi thường GPMB và xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai  

 •   22/03/2023 16:44:50
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/02/2023, Đ/c Bùi Văn Cư- Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai đăng ký thống kê thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai, việc rà soát, tổng hợp diện tích đất thừa sau khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện UBND các xã, phường và các ngành liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện. Đến nay UBND các xã, phường cũng đã thông báo rộng rãi trên Đài Truyền thanh để nhân dân biết đến đăng ký chỉnh lý biến động đất đai, tuy nhiên người dân vẫn chưa nắm bắt được quyền lợi của mình nên chưa nhiều người dân đến đăng ký chỉnh lý biến động đất đai, đồng thời các xã, phường cũng chưa thật sự chỉ đạo quyết liệt vào cuộc để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc đăng ký chỉnh lý biến động đất đai. Đối với công tác xử lý lấn chiếm đất đai tuy có cố gắng nhưng xử lý chưa triệt để, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý đất đai. Để đảm bảo hoàn thành thời gian kế hoạch đề ra trong công tác chỉnh lý biến động đất đai, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã, Đ/c Bùi Văn Cư – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã có ý kiến kết luận một số nội dung cần tập trung như sau :
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp sơ kết công tác tháng 02 và triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch HĐND thị xã tại cuộc họp sơ kết công tác tháng 02 và triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã

 •   13/03/2023 15:24:00
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2023, Đ/c Đào Xuân Huy – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã An Nhơn, chủ trì cuộc họp sơ kết công tác tháng 02, triển khai kế hoạch công tác tháng 3/2023 và một số nội dung công tác khác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã báo cáo kết quả công tác tháng 02 và kế hoạch công tác tháng 3/2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã; Dự thảo Kế hoạch tổ chức tham quan, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm cho đại biểu HĐND thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐND thị xã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 đối với Chi cục Thuế thị xã An Nhơn

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 đối với Chi cục Thuế thị xã An Nhơn

 •   12/03/2023 12:52:55
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2023, Đ/c Lê Thanh Tùng - Chủ tich UBND thị xã An Nhơn, chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023. Sau khi nghe báo cáo của Chi cục Thuế thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận và chỉ đạo đối với Chi cục Thuế thị xã An Nhơn như sau:
Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 đối với UBND phường Đập Đá

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 đối với UBND phường Đập Đá

 •   12/03/2023 12:51:22
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2023, Đ/c Lê Thanh Tùng- Chủ tich UBND thị xã An Nhơn, chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023. Sau khi nghe báo cáo của Chi cục Thuế thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận và chỉ đạo đối với UBND phường Đập Đá như sau:

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 đối với UBND xã Nhơn Thọ

 •   12/03/2023 12:49:53
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2023, Đ/c Lê Thanh Tùng - Chủ tich UBND thị xã An Nhơn chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023. Sau khi nghe báo cáo của Chi cục Thuế thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận và chỉ đạo đối với UBND xã Nhơn Thọ như sau:

Các tin khác

Thông tin PCTT, TKCN
Xây dựng Đảng
Học tập Hồ Chí Minh
Lịch công tác
Dịch vụ công trực tuyến
Bộ Thủ tục hành chính
Bộ TTHC cấp huyện
Bộ TTHC cấp xã
CCHC
Công khai tài chính
Tuyển dụng
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay2,741
 • Tháng hiện tại140,552
 • Tổng lượt truy cập1,014,711

42/TB-UBND

THÔNG BÁO Kết luận của Đ/c Lê Thanh Tùng– Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua các chỉ tiêu chi tiết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 39 | lượt tải:21

39/TB-UBND

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã ngày 13/02/2023

Thời gian đăng: 15/02/2023

lượt xem: 37 | lượt tải:18

18/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 40 | lượt tải:18

17/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 45 | lượt tải:0

16/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh v

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 41 | lượt tải:17
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây