TRANG CHỦ
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
26
  Số lượt truy cập:
1270836
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 20-10-2014 đến ngày 26-10-2014)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
20-10-2014
Sáng
- 7h30. Dự Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh
A.Hoàng, A.Trung
Theo GM của Thị ủy
Nhơn Mỹ
- 7h30. Làm việc với Đoàn giám sát công tác khuyến công của Ban KT-NS HĐND tỉnh
A. Hưng, A. Toán
Phòng Kinh tế
Ban KT-XH, Phòng TC-KH, KT
Phòng họp UB
- 9h. Dự Hội ý Thường trực Thị ủy
A. Hoàng
VP. HĐND-UBND
.
VP. Thị uỷ
Chiều
- 13h30. Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ
A. Toán
Công an thị xã
Các Phòng QLĐT, TN-MT, KT, BQL các CCN, Hạt Kiểm lâm, Công an thị xã
Phòng họp UB
- Họp BCĐ Biên soạn lịch sử Đảng bộ An Nhơn
A. Hoàng, A. Hưng, A. Trung
Theo GM của Thị ủy
VP. Thị uỷ
- 17h. Trực báo GPMB QL1, QL19 và các dự án quan trọng khác
A. Hoàng, A. Trung, A. Toán
Ban QLDA, TTPT quỹ đất
Ban QLDA, TTPT quỹ đất, Phòng TN-MT, Thanh tra, UBND các phường Nhơn Thành, Nhơn Hoà, Bình Định, Đập Đá
Phòng họp UB
Thứ 3
21-10-2014
Sáng
- 7h. Họp UBND thị xã về công tác cán bộ
A. Hoàng, A. Trung
Phòng Nội vụ
Các thành viên UB, Phòng Nội vụ
Phòng họp UB
- 7h30. Nghe báo cáo quy mô dự án Kè soi ông Thức - Nhơn Hoà
A.Hoàng, A.Toán
Ban QLDA và các đơn vị tư vấn
Các Phòng QLĐT, KT, TC-KH, Ban QLDA, UBND p. Nhơn Hoà, đơn vị tư vấn
Phòng họp UB
- 9h30. Nghe báo cáo quy mô dự án Kè sông Gò Chàm - Nhơn Hưng
A.Hoàng, A.Toán
Ban QLDA và các đơn vị tư vấn
Các Phòng QLĐT, KT, TC-KH, Ban QLDA, UBND p. Nhơn Hưng, đơn vị tư vấn
Phòng họp UB
- 8h. Dự HN liên tịch TT. HĐND, LĐ UBND, Ban TT UBMTTQVN thị xã chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 10
A. Hưng, A. Trung
VP. HĐND-UBND
Các Ban KT-XH và Pháp chế HĐND thị xã
Phòng A. Hưng
- 10h. Làm việc với Phòng LĐTB&XH và Cơ quan Quân sự thị xã về kết quả rà soát việc thực hiện NĐ 62 của Chính phủ
A. Trung
Phòng LĐTBXH và Cơ quan Quân sự
Phòng LĐTBXH và Cơ quan Quân sự
Phòng A. Trung
- Làm việc với PCT UBND tỉnh Ngô Đông Hải về kiểm tra công tác GPMB dự án Nâng cấp QL 1 tại An Nhơn
A. Toán
Ban QLDA, TTPT quỹ đất
.
Hiện trường
Chiều
- Kiểm tra công tác CCHC năm 2014 của Đảng bộ xã Nhơn Hạnh
A. Trung
Xã Nhơn Hạnh
Phòng Nội vụ, UBND xã Nhơn Hạnh
Xã Nhơn Hạnh
- 13h30. Làm việc với Đảng ủy xã Nhơn Thọ và phường Nhơn Hòa về công tác cán bộ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới
A. Hoàng
Theo GM của Thị ủy
VP. Thị uỷ
Thứ 4
22-10-2014
Sáng
- Dự HN Ban Thường vụ Thị uỷ lần thứ 86
Các Phòng QLĐT, KT, TC-KH, TN-MT, NV, Ban QLDA
A. Hoàng, A. Hưng, A. Trung
VP. Thị uỷ
Chiều
- Dự HN Ban Thường vụ Thị uỷ lần thứ 86
A.Hoàng, A.Hưng, A.Trung
VP. HĐND-UBND
Các Phòng QLĐT, KT, TC-KH, TN-MT, NV, Ban QLDA
VP. Thị uỷ
Thứ 5
23-10-2014
Sáng
- Làm việc với Đoàn công tác của Tỉnh uỷ về kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 23
A.Hoàng, A.Hưng, A.Trung
VP. HĐND-UBND
Theo GM của Thị ủy
VP. Thị uỷ
- 7h30. Làm việc với BCĐ Chống thất thu thuế
A. Toán
Phòng TC-KH, Chi cục Thuế
Các thành viên BCĐ, Phòng TC-KH, CC Thuế, tổ công tác, các xã, phường
Phòng họp UB
- 9h30. Làm việc với BCĐ Công tác quyết toán dự án hoàn thành
A. Toán
Phòng TC-KH
Các thành viên BCĐ, Phòng TC-KH, Ban QLDA, tổ công tác, các xã, phường
Phòng họp UB
Chiều
- Dự HN Ban Thường vụ Thị uỷ lần thứ 86
A. Hoàng, A. Hưng, A. Trung
VP. Thị uỷ
- 17h. Trực báo GPMB QL1, QL19 và các dự án quan trọng khác
A. Hoàng, A. Trung, A. Toán
Ban QLDA, TTPT quỹ đất
Ban QLDA, TTPT quỹ đất, Phòng TN-MT, Thanh tra, UBND các phường Nhơn Thành, Nhơn Hoà, Bình Định, Đập Đá
Phòng họp UB
Thứ 6
24-10-2014
Sáng
- Làm việc với Đảng ủy phường Bình Định và Đập Đá về công tác cán bộ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới
A. Hoàng
VP. Thị uỷ
- Kiểm tra công tác CCHC năm 2014 ở xã Nhơn Tân
A. Trung
Xã Nhơn Tân
Phòng Nội vụ, UBND xã Nhơn Tân
Xã Nhơn Tân
Chiều
- Dự Hội ý Thường trực Thị uỷ
VP. HĐND-UBND
A. Hoàng
VP. Thị uỷ
- 16h. Họp báo BCĐ Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã
Ban QLDA
A.Hoàng, A.Hưng, A.Trung
VP. Thị uỷ
Thứ 7
25-10-2014
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-10-2014
Sáng
Chiều
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067, Email: vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)