TRANG CHỦ
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
6
  Số lượt truy cập:
1324044
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 24-11-2014 đến ngày 30-11-2014)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
24-11-2014
Sáng
- Dự họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 23
A.Hoàng, A.Hưng, A.Trung
Theo GM của Thị uỷ
VP. Thị uỷ
- Dự Hội thảo về quản lý tài nguyên - môi trường
A. Toán
KS Hoàng Vũ
Chiều
- Dự Hội ý Thường trực Thị uỷ
A. Hoàng
VP. Thị uỷ
- Dự họp Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục đợt 2
A. Trung
Phòng NV, GD-ĐT
Các thành viên Hội đồng xét tuyển, Ban giám sát xét tuyển
Phòng họp UB
- Họp giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án GPMB
A. Toán
Thanh tra
Phòng TNMT, TP, Ttra, BQLDA, TTPTQĐ, P. N.Thành, N.Hoà
Phòng A. Toán
Thứ 3
25-11-2014
Sáng
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở phường Nhơn Thành
A. Hưng
P. N. Thành
P. N. Thành
- 7h30. Nghe UBND xã Nhơn Phúc và đơn vị tư vấn báo cáo Phương án thiết kế công trình Nhà văn hoá xã Nhơn Phúc
A. Hoàng
UBND xã N.Phúc, đơn vị tư vấn
Phòng QLĐT, TCKH, VHTT, KT, TTVHTTTT, LĐ xã NP (UB xã NP mời Bí thư, CT UB, CT HĐND xã), đơn vị tư vấn
Phòng họp UBND thị xã
- 7h30. Dự Lễ Mitting Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ
A. Trung
Phòng VHTT
Các cơ quan đơn vị, các xã, phường
TT VHTTTT
- 8h. Làm việc với Sở NN-PTNT về đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Nhơn Lộc
A. Toán
UBND xã Nhơn Lộc
Tổ công tác thẩm tra NTM của thị xã
UBND xã Nhơn Lộc
Chiều
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở phường Nhơn Thành
A. Hưng
P. N. Thành
P. N. Thành
- 13h30. Làm việc với Phòng Nội vụ về công tác cán bộ
A. Hoàng, A. Trung, A. Toán
Phòng Nội vụ
Các thành viên UB, Phòng NV, KT, GD-ĐT
Phòng họp UB
- 15h. Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn còn lại trong năm 2014 và Kế hoạch năm 2015
A.Hoàng, A.Trung
Phòng VHTT
Phòng VHTT, TC-KH, QLĐT, Đài TT, TT VHTTTT
Phòng họp UB
- 15h. Kiểm tra các trường hợp đơn thư tồn đọng (Hồ Văn Trọng - N.Hưng, Nguyễn Ngọc Dũng - Đập Đá)
A. Toán
Phòng TN-MT, Thanh tra
Phòng TN-MT, TP, Ttra, TTPTQĐ, P. N.Hưng, ĐĐ
Phòng A. Toán
- 17h. Trực báo công tác GPMB QL1, QL 19 và các dự án khác
A.Hoàng, A.Trung, A. Toán
Ban QLDA, TTPT quỹ đất
Ban QLDA, TTPT quỹ đất, Phòng TN-MT, TT, UBND các phường N. Thành, N. Hoà, Đ. Đá, N. Hưng, xã N. Tân, N. Thọ
Phòng họp UB
Thứ 4
26-11-2014
Sáng
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở xã Nhơn Phong
A. Hưng
Xã N. Phong
Xã N. Phong
- Dự buổi làm việc với Thường trực Thị uỷ và các phòng ban về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014
A.Hoàng, A.Toán
VP.HĐND-UBND, CC Thuế, TC-KH, BQLDA
Phòng TC-KH, QLĐT, TN-MT, KT, CC Thuế, BQLDA, TTPTQĐ, BQL các CCN
VP. Thị uỷ
Chiều
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở xã Nhơn Phong
A. Hưng
Xã N. Phong
Xã N. Phong
- 13h30. Họp thông qua các trường hợp cho thuê đất và giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác đấu giá nhà
A. Hoàng, A.Trung, A.Toán
Phòng TN-MT, QLĐT
Các Phòng TN-MT, QLĐT, KT, TC-KH, Ttra, TP, CA TX, UB P. BĐ, N.Hưng, xã N.Tân, N.Thọ, N.Phúc
Phòng họp UB
- 15h30. Họp thống nhất nội dung gợi ý kiểm điểm các tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị khối chính quyền thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý
A. Hoàng, A.Trung, A.Toán
Phòng Nội vụ
LĐ Phòng Nội vụ
Phòng họp UB
Thứ 5
27-11-2014
Sáng
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở xã Nhơn Hậu
A. Hưng
Xã N. Hậu
Xã N. Hậu
- 7h. Họp thông qua DT định mức chi của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, kinh phí bê tông kênh mương năm 2015, điều chỉnh KH đầu tư XDCB năm 2014,
A.Hoàng, A.Trung
Phòng TC-KH
TT HĐND thị xã, các thành viên UB, các Phòng TC-KH, QLĐT, VH-TT, NV, KT, TN-MT, TP, Ttra, BQLDA
Phòng họp UB
- 9h30. Nghe Phòng GD-ĐT báo cáo Đề án XD trường trọng điểm chất lượng cao của trường Mầm non thị xã, trường Mầm non Đập Đá
A.Hoàng, A.Trung
Phòng GD-ĐT
TT HĐND thị xã, các thành viên UB, các Phòng TC-KH, GD-ĐT, QLĐT, VH-TT, NV, Hiệu trưởng Trường MN TX và Đập Đá
Phòng họp UB
- Dự họp trực báo công tác nội chính tháng 11
A. Toán
Theo GM của Thị ủy
VP. Thị uỷ
Chiều
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở xã Nhơn Hậu
A. Hưng
Xã N. Hậu
Xã N. Hậu
- Dự họp Thường trực Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ 23
A. Hoàng
Theo GM của Thị uỷ
VP. Thị uỷ
- 13h30. Họp BCĐ giảm nghèo kiểm tra, thẩm định kết quả điều tra hộ nghèo năm 2013
A. Trung
Phòng LĐTBXH
Thành viên BCĐ giảm nghèo
Phòng họp UB
- 15h30. Họp BCĐ phong trào \"TDĐKXDĐSVH\" thị xã thông qua Kế hoạch kiểm tra, thẩm định các danh hiệu VH năm 2014
A. Trung
Phòng VHTT
Thành viên BCĐ phong trào \"TDĐKXDĐSVH\"
Phòng họp UB
- 16h30. Họp UBND thị xã nghe Phòng TC-KH báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và phân bổ ngân sách năm 2015
A. Hoàng, A.Trung, A.Toán
TTPT quỹ đất
Các thành viên UB, Phòng TC-KH
Phòng họp UB
Thứ 6
28-11-2014
Sáng
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở phường Nhơn Hưng
A. Hưng
P. N. Hưng
P. N. Hưng
- Nghe Phòng TC-KH báo cáo dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020
A. Hoàng
Phòng TC-KH, VP.HĐND-UBND
TT HĐND TX, các thành viên UB, các phòng, ban của thị xã
Phòng Chủ tịch
- 7h30. Khai mạc HN tập huấn xử lý vi phạm hành chính
A. Trung
Phòng Tư pháp
Các cơ quan của thị xã, các xã, phường
TT BDCT thị xã
- 8h. Làm việc với các Sở về việc cắm cột mốc di tích Phủ thành Quy Nhơn và di tích Cột cờ thành Bình Định
A. Trung
Phòng VHTT
Sở XD, TNMT, VHTT, BQL di tích, Bảo tàng Quang Trung; các Phòng VHTT, QLĐT, TNMT, TTVHTTTT, UB P. NT, BĐ
Phòng họp UB
- Làm việc với Thường trực Thị uỷ về tình hình, kết quả thực hiện Đề án dồn điền đổi thửa tại Nhơn Lộc
A. Toán
Phòng KT, UBND xã N.Lộc
Phòng KT, TCKH, TNMT, QLĐT, Đảng uỷ và UBND xã Nhơn Lộc
VP. Thị uỷ
Chiều
- Giám sát kết quả thực hiện ý kiến cử tri ở phường Nhơn Hưng
A. Hưng
P. N. Hưng
P. N. Hưng
- Dự Hội ý Thường trực Thị uỷ
A. Hoàng
VP. Thị uỷ
- Họp BQL Quỹ đền ơn đáp nghĩa
A. Trung
Phòng LĐTBXH
Các thành viên BQL quỹ
Phòng A. Trung
- Họp HĐ GPBM QL 19 thông qua các phương án BT GPMB
A. Toán
TTPT quỹ đất
Thành viên HĐ, P. N.Hoà, xã N.Thọ, N.Tân
Phòng họp UB và hiện trường
Thứ 7
29-11-2014
Sáng
Chiều
Chủ nhật
30-11-2014
Sáng
Chiều
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067, Email: vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)