TRANG CHỦ
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
13
  Số lượt truy cập:
1285042
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 27-10-2014 đến ngày 02-11-2014)
Chọn ngày:       
Thứ ngày
Buổi
Nội dung công việc
Chủ trì
Chuẩn bị ND
Tham dự
Địa điểm
Ghi chú
Thứ 2
27-10-2014
Sáng
- Dự tiếp xúc cử tri xã Nhơn Khánh
A. Trung
Các Phòng KT, TN-MT
UB xã N.Khánh
- Dự tiếp xúc cử tri xã Nhơn Mỹ
A. Toán
Các Phòng KT, TN-MT
UB xã N. Mỹ
- 8h30. Nghe báo cáo kết quả rà soát thủ tục pháp lý đối với công trình đường Trần Phú
A. Hoàng
Phòng TC-KH, Ban QLDA
Các phòng QLĐT, TC-KH, TP, TT, Ban QLDA, các thành viên Tổ công tác
Phòng họp UB
- 10h. Nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức duy tu bảo dưỡng các tuyến đường nội thị
A. Hoàng
Phòng QLĐT
Các phòng QLĐT, TC-KH, Thị đoàn, UBND P. B. Định, Đ. Đá, đơn vị tkế
Phòng họp UB
Chiều
- Làm việc với Thường trực Thị uỷ về công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ xã Nhơn Hậu
A. Trung
VP. Thị uỷ
- 13h30. Họp thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư phía nam thôn Tân Lập, Nhơn Lộc
A. Hoàng
Phòng QLĐT, đơn vị tư vấn
Các Phòng QLĐT, TN-MT, TC-KH, KT, Ban QLDA, UBND xã N. Lộc, đơn vị tư vấn
Phòng Chủ tịch
- 15h. Họp thông qua quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu dân cư phía tây tuyến đường liên xã thuộc Khu trung tâm xã Nhơn An
A. Hoàng
Phòng QLĐT, đơn vị tư vấn
Các Phòng QLĐT, TN-MT, TC-KH, KT, Ban QLDA, UBND xã N. An, đơn vị tư vấn
Phòng Chủ tịch
- 14h. Làm việc với PCT UBND tỉnh Ngô Đông Hải kiểm tra công tác GPMB DA QL1 tại An Nhơn
A. Toán
Ban QLDA, TTPT quỹ đất
Các Phòng TN-MT, TT, Ban QLDA, TTPT quỹ đất, UBND các phường BĐ, ĐĐ, NH
Phòng họp UB
- 17h. Trực báo GPMB QL1, QL19 và các dự án khác
A.Hoàng, A.Trung, A. Toán
Ban QLDA, TTPT quỹ đất
Ban QLDA, TTPT quỹ đất, Phòng TN-MT, Thanh tra, UBND các phường N. Thành, N. Hoà, Đ. Đá, N. Hưng, xã N. Tân, N. Thọ
Phòng họp UB
Thứ 3
28-10-2014
Sáng
- 7h30. Nghe Ban QLDA báo cáo DA đường Lê Hồng Phong nối dài về phía tây, Khu dân cư Tổ 3- khu vực Kim Châu, P.B.Định
A. Hoàng
Ban QLDA
TTHĐ, các Phòng TC-KH, QLĐT, KT, Ban QLDA, UBND P.B.Định, đơn vị tư vấn
Phòng họp UB
- Kiểm tra công tác CCHC của Đảng uỷ P. Bình Định
A. Trung
UBND phường Bình Định
Phòng Nội vụ, UBND phường Bình Định
UBND phường Bình Định
- 7h30. Nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại Trường Cửu, Nhơn Lộc
A. Toán
Phòng Kinh tế
Các Phòng KT, TC-KH, TN-MT, UBND xã N. Lộc
Phòng A. Toán
- 9h. Nghe báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới ở Nhơn An và Nhơn Phúc
A. Toán
Phòng Kinh tế
Các Phòng KT, TC-KH, TN-MT, UBND xã N. An, N. Phúc
Phòng A. Toán
- Kiểm tra Phòng GD-ĐT về thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí
A. Hưng
Phòng GD-ĐT
Phòng GD-ĐT
Phòng GD-ĐT
Chiều
- Họp bàn biện pháp đẩy mạnh bán đấu giá quyền SD đất và giải quyết vướng mắc việc bán đấu giá QSD đất
A. Toán
TTPT quỹ đất
Các Phòng TC-KH, TN-MT, QLĐT, TTPT quỹ đất
Phòng A. Toán
- 13h30. Họp đánh giá kết quả việc thực hiện thu gom, xử lý rác thải tại các phường
A. Hoàng, A.Toán
Phòng QLĐT
Các phòng QLĐT, TN-MT, TC-KH các p. B. Định, Đ. Đá, N. Hưng, N. Thành
Phòng họp UB
- 15h. Nghe Phòng QLĐT báo cáo kế hoạch trồng cây xanh, cây lá màu; cải tạo công viên, lắp đặt bảng tên, bồn hoa, đèn trang trí trên địa bàn thị xã
A.Hoàng, A.Toán
Phòng QLĐT
Các Phòng QLĐT, TC-KH, VHTT, UBND P .BĐ, ĐĐ, N.Hưng, Cty Công viên CX và CSĐT QN
Phòng họp UB
- Dự tiếp xúc cử tri phường Đập Đá
A. Trung
Các Phòng QLĐT, TN-MT
UBND P.Đ.Đá
Thứ 4
29-10-2014
Sáng
- Dự tiếp xúc cử tri xã Nhơn Phong và Nhơn Hạnh
A. Hưng
Các Phòng KT, TN-MT
UBND xã N.Phong, N.Hạnh
- Dự tiếp xúc cử tri xã Nhơn Thành
A. Toán
.
UBND P.N.Thành
- Dự Hội thảo về xây dựng xã văn hoá
Phòng VH-TT
A. Trung
Sở VHTT
- 7h. Nghe báo cáo về dự án cầu Trường Thi đi QL 19 giai đoạn 1
A. Hoàng
Ban QLDA, đơn vị tư vấn
Các Phòng QLĐT, TC-KH, KT, Ban QLDA, UBND P N. Hoà, đơn vị tư vấn
Phòng họp UB
- 9h. Nghe báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch dân cư đối với các diện tích đất thừa trong các khu dân cư
A. Hoàng, A.Toán
Phòng TN-MT
Các Phòng TN-MT, QLĐT, UBND P BĐ, N.Hưng, xã N. Hậu
Phòng họp UB
Chiều
- Dự tiếp xúc cử tri xã Nhơn Phong và Nhơn Hạnh
A. Hưng
Các Phòng KT, TN-MT
UBND xã N.Phong, N.Hạnh
- Làm việc với Sở TN-MT về Kế hoạch sử dụng đất năm 2015
Phòng TN-MT, Ban QLDA
A. Hoàng
Sở TN-MT
- 13h30. Họp BCĐ đôn đốc thu thế nghe CC Thuế báo cáo Kế hoạch cưỡng chế thu thuế
A. Toán
Chi cục Thuế
Các Phòng TC-KH, TP, TT, CC Thuế, các xã, phường liên quan
Phòng họp UB
- 15h30. Dự họp HĐ GPMB thông qua phương án bồi thường đường từ QL1 đến Thành Hoàng Đế - Nhơn Hậu
A. Toán
Ban QLDA
Ban QLDA, các thành viên HĐ GPMB, UBND p.Đ.Đá
Phòng họp UB
- 13h30. Dự khai mạc tập huấn công tác quy hoạch CB quản lý các trường học
A. Trung
Các Phòng NV, GD-ĐT
Các Phòng NV, GD-ĐT, BT và CTUB các xã, phường, HT các trường học
HT UBND thị xã
- 14h.Tiếp dân đối thoại với ông Nguyễn Văn Sanh - Đập Đá
A. Trung
Thanh tra, Ban QLDA
Các Phòng TC-KH, TM-MT, TP, TT, UBMTTQVN TX, CA TX, Ban QLDA, UBND P. Đ.Đá
Phòng Tiếp dân
Thứ 5
30-10-2014
Sáng
- Dự tiếp xúc cử tri Nhơn Hoà
A. Trung
.
UBND P.N.Hoà
- Làm việc với phường Đập Đá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm
A. Hoàng
UBND phường Đập Đá
Các Phòng TC-KH, KT, TN-MT, QLĐT, LĐTBXH, NV, Ttra, VH-TT, LĐ UBND P. Đ. Đá (UBND p. Đ. Đá mời TT. Đảng uỷ, TT. HĐND, UBMTTQ p. ĐĐ cùng tham dự)
UBND phường Đập Đá
- Họp giải quyết việc điều chỉnh bảng tên và lộ giới các tuyến đường
A. Toán
Phòng QLĐT
Các Phòng QLĐT, VHTT, TC-KH, Công an TX
Phòng A. Toán
Chiều
- 13h30. Nghe báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014 và Kế hoạch đầu tư năm 2015
A.Hoàng, A.Trung, A. Toán
Phòng TC-KH
Các thành viên UB, Phòng TC-KH, QLĐT, KT, GD-ĐT, Ban QLDA, TTPT quỹ đất
Phòng họp UB
- 16. Làm việc với các doanh nghiệp khai thác đất, cát, đá, sỏi về việc đóng góp tiền XDCB cho địa phương
A. Toán
Phòng TC-KH
Phòng TC-KH, TN-MT, CC Thuế, CA TX, Ban QLDA
Phòng A. Toán
- 17h. Trực báo GPMB QL1, QL19
A.Hoàng, A.Trung, A. Toán
Ban QLDA, TTPT quỹ đất
Ban QLDA, TTPT quỹ đất, Phòng TN-MT, TT, UBND các phường N. Thành, N. Hoà, Đ. Đá, N. Hưng, xã N. Tân, N. Thọ
Phòng họp UB
Thứ 6
31-10-2014
Sáng
- Dự tiếp xúc cử tri xã Nhơn Lộc và Nhơn Tân
A. Toán
Các Phòng KT, TN-MT
UBND xã N. Lộc, N. Tân
- 7h. Nghe báo cáo ý tưởng thiết kế xây dựng Nhà truyền thống Chi bộ Hồng lĩnh
A. Hoàng, A.Trung
Đơn vị tư vấn
Ban TG TU, Phòng VHTT, QLĐT, TC-KH, Ban QLDA, BT và CT xã N. Mỹ, BQL di tích, đơn vị tư vấn
Phòng họp UB
Chiều
- Dự tiếp xúc cử tri xã Nhơn Lộc và Nhơn Tân
A. Toán
Các Phòng KT, TN-MT
UBND xã N. Lộc, N. Tân
- 13h30. Họp triển khai KH tổ chức Lễ trao tặng DH Bà mẹ VNAH
A. Trung
Phòng Nội vụ
Phòng NV,VHTT, Thị đoàn, CA txã, TTY tế, TT VHTTTT
Phòng họp UB
- 14h. Dự họp Hội đồng GPMB thông qua phương án bồi thường, tái định cư DA QL1 đoạn qua N.Thành
A. Trung
Ban QLDA
Ban QLDA, các thành viên HĐ GPMB, UBND phường Nhơn Thành
Phòng họp UB
- 15h30. Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã
A. Trung
NHCSXH thị xã
NHCSXH, các thành viên BĐD
Phòng họp UB
- Hội ý Thường trực Thị uỷ
A. Hoàng
VP. Thị uỷ
Thứ 7
01-11-2014
Sáng
Chiều
- Kiểm tra các phường về công tác xử lý thu gom rác thải
A. Trung
Các Phòng QLĐT, TN-MT, YT
Phường B. Định, Đ. Đá
Chủ nhật
02-11-2014
Sáng
Chiều
- Kiểm tra các phường về công tác xử lý thu gom rác thải
A. Trung
Các Phòng QLĐT, TN-MT, YT
Phường N.Hưng, NT
 
 
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067, Email: vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)