Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Văn Hóa - Xã Hội
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               24
  Số lượt truy cập: 9860542
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 14/10/2019, tại Phòng họp HĐND và UBND thị xã đã diễn ra phiên họp sơ kết hoạt động quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV năm 2019 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã dưới sự chủ trì của Đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã

Sau khi thảo luận, Đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã kế luận như sau:
1. Thống nhất với những đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã về tình hình hoạt động quý III và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quý IV năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã tích cực huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương nhằm thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đến 30/9/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 319.374 triệu đồng, tăng 20.191 triệu đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác UBND thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách số tiền 1.000 triệu đồng, nâng tổng nguồn vốn ủy thác đến nay là 2.300 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 87.994 triệu đồng, tăng 31.879 triệu đồng so cùng kỳ năm trước, với 2.238 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ đạt 71.745 triệu đồng, tăng 23.554 triệu đồng so cùng kỳ năm trước, bằng 81,5% doanh số cho vay. Công tác cho vay xuất khẩu lao động được chú trọng, kịp thời giải quyết theo quy định, cho vay hộ nghèo, hộ chính sách, cho vay học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác đạt kết quả tốt.
Trong thời gian đến, để tạo điều kiện thuận lợi giúp Ngân hàng CSXH thị xã triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi có hiệu quả và đẩy mạnh công tác thu hồi nợ quá hạn bảo đảm đạt yêu cầu đề ra, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đề nghị:
1. Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã:
- Tiếp tục triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019, đảm bảo đến 31/12/2019 đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Tổ xử lý thu hồi nợ khó đòi ở các xã, phường phân tích, đôn đốc, xử lý các trường hợp nợ quá hạn để thu hồi nợ, phấn đấu tiếp tục giảm nợ quá hạn, giảm Tổ TK&VV có nợ quá hạn trên 2% theo kế hoạch tỉnh giao.
- Tích cực, chủ động có các giải pháp để huy động vốn từ dân cư và tổ viên Tổ TK&VV để bổ sung nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách.
- Kiểm tra công tác nhận ủy thác của các tổ chức CT-XH cấp xã, kiểm tra hoạt động Tổ TK&VV và đối chiếu nợ, tiền gửi tiết kiệm tại hộ vay.
- Phối hợp UBND xã, phường, các tổ chức CT-XH củng cố các Tổ TK&VV hoạt động không đạt hiệu quả, số thành viên trong Tổ ít, dư nợ thấp.
- Tích cực tham mưu cho các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã, nhất là đối với Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa bàn các thôn, khu vực.
- Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND thị xã văn bản triển khai thực hiện kết luận số 402-KL/TU ngày 26/8/2019 của Ban thường vụ Thị ủy An Nhơn tại Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (khóa XI).
2. Các hội, đoàn thể thành viên Hội đồng QT NHCSXH thị xã:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp dưới, củng cố những Tổ TK&VV hoạt động không đạt hiệu quả.
- Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH thị xã có kế hoạch kiểm tra, phân tích, xử lý thu hồi nợ quá hạn ở các địa bàn có dư nợ quá hạn cao; chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác ủy thác./.
3. UBND các xã, phường:
- Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH thị xã triển khai thực hiện tốt xây dựng kế hoạch tín dụng 05 năm giai đoạn 2021-2025.
- Chỉ đạo Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi tại xã và thực hiện xử lý nợ quá hạn có hiệu quả; kịp thời thông báo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng về thôn, khu vực để cho các Tổ TK&VV hướng dẫn hồ sơ cho các hộ dân có nhu cầu vay vốn.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin hoạt động tín dụng ưu đãi trên địa bàn để chỉ đạo giải quyết kịp thời những tồn tại, khó khăn và hạn chế phát sinh; chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, chất lượng hoạt động Tổ TK&VV.
- Tiếp tục rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đôn đốc thu hồi nợ, Tổ tiết kiệm- vay vốn và Ban xoá đói, giảm nghèo của các xã, phường.
- Chỉ đạo Trưởng Ban xóa đói, giảm nghèo, Trưởng thôn, khu vực nâng cao tinh thần trách nhiệm trong họp bình xét cho vay đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, tránh chồng chéo, trùng lắp và công khai các chỉ tiêu bình xét hộ được vay vốn.
- Phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện một nội dung nhận uỷ thác đối với Hội đoàn thể của xã, phường, Quy chế hoạt động của Tổ tiết kiệm- vay vốn.


HST  (Cập nhật ngày 21-10-2019)    Các tin liên quan:
  Chương trình học làm người có ích và diễn đàn phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường cho học sinh ở phường Nhơn Hòa (11-10-2019)
  An Nhơn phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 (09-10-2019)
  Truyền thông an toàn cho phụ nữ và trẻ em phường Nhơn Thành năm 2019 (08-10-2019)
  Xây dựng nông mới ở An Nhơn- Tám năm nhìn lại (30-09-2019)
  Khai giảng Lớp sơ cấp nghề may công nghiệp cho 35 học viên của phường Đập Đá (23-09-2019)
     Thông báo

1. Biểu mẫu đánh giá, phân loại CBCCVC, tải về tại đây.

2. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

3. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

4. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

5. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

6. Biểu mẫu đánh giá, phân loại kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền năm 2019, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)