Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               29
  Số lượt truy cập: 9860451
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 07/10/2019, Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nội dung cần xin ý kiến, nghe ý kiến của đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Đ/c Đặng Vĩnh Sơn – Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận như sau:

1. Phòng Tài nguyên – Môi trường tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi việc chỉnh lý biến động đất đai, đặc biệt chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các trường hợp đã thu hồi đất đối với các xã, phường, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả.
2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với nút giao thông đường Trường Thi – Quốc lộ 19, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo kế hoạch đề ra; đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát và yêu cầu đơn vị thi công triển khai thi công thảm bê tông nhựa mặt các tuyến đường còn lại trong Khu dân cư Tổ 5 - khu vực Kim Châu.
3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã rà soát các lô đất chưa bán đấu giá quyền sử dụng đất của các khu dân cư trên địa bàn thị xã (chú ý các Khu dân cư Tổ 5 – khu vực Kim Châu, Khu dân cư bắc đường Ngô Gia tự và Khu dân cư Thanh Niên), kịp thời báo cáo các vướng mắc và nêu rõ lý do (nếu có) trong việc bán đấu giá các lô đất này để UBND thị xã chỉ đạo thực hiện, tránh để xảy ra trường hợp lấn chiếm đất đai; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường kết nối các di tích Thành Hoàng Đế - Đàn Nam Giao – Tháp Cánh Tiên, xã Nhơn Hậu.
4. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã báo cáo những dự án, công trình khi điều chỉnh thiết kế có sự thay đổi vượt so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt để trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình HĐND thị xã vào kỳ họp HĐND bất thường của thị xã. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thị xã trước ngày 17/10/2019.
5. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các Đề án sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Ban Quản lý các cụm công nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, Đề án tổng thể sáp nhập các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã trình Ban Thường vụ xem xét, cho ý kiến.
Thống nhất với đề xuất của Phòng Nội vụ về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019 của UBND thị xã. Giao Phòng Nội vụ khẩn trương hoàn chình hồ sơ, tham mưu UBND thị xã trình Ban thường vụ Thị ủy xem xét, cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo.
6. Giao Ban Tiếp công dân thị xã tiếp tục theo dõi, đôn đốc các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo… đã chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị để giải quyết, đảm bảo theo quy định, tránh trường hợp để xảy ra việc đơn thư tồn đọng, kéo dài. Kịp thời báo cáo các tồn tại, vướng mắc để UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo.
7. Giao Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã khẩn trương thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng tháng về tiến độ đầu tư xây dựng dự án Cụm công nghiệp Nhơn Phong cho UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
8. Giao UBND phường Bình Định khẩn trương tham mưu UBND thị xã thành lập Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư chỉnh trang đô thị làm đường bê tông và mương thoát nước đường hẻm 398, đường Ngô Gia Tự, phường Bình Định (khu vực nhà máy mía đường, thuốc lá An Nhơn cũ).
9. Giao UBND phường Đập Đá khẩn trương lập dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngô Văn Sở (từ đường Huỳnh Đăng Thơ đến Sân vận động cũ), trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định; khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.
10. Đối với dự án đường Võ Văn Dũng (đoạn nối dài từ đường Hồng Lĩnh đến đường Ngô Văn Sở), phường Đập Đá: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo tiến độ đề ra; đặc biệt, khẩn trương thi công mở rộng nút giao thông Võ Văn Dũng – Ngô Văn Sở.
11. Thống nhất với đề xuất của Phòng Quản lý đô thị về việc trồng cây Chà là trong dải phân cách đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông tại Báo cáo số 96/BC-QLĐT ngày 27/9/2019.
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.
- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.
12. Thống nhất chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm một cửa điện tử tại UBND thị xã và UBND cấp xã theo như Tờ trình số 83/TTr-VP ngày 04/10/2019 của Văn phòng HĐND – UBND thị xã.
- Giao phòng HĐND – UBND thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo theo đúng Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.
13. Về việc xin chuyển mục đích sử dụng đất của Tịnh xá Ngọc Duyên tại phường Đập Đá: Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 615/TB-UBND ngày 26/9/2019. Lưu ý, cần nghiên cứu kỹ về quy trình, hồ sơ, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất tôn giáo để tham mưu UBND thị xã thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
14. Đối với các trường hợp xin thuê đất:
- Thống nhất chủ trương cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất bánh tráng sạch của ông Nguyễn Tiến Dũng tại thôn Khánh Hòa, xã Nhơn Khánh. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã có Tờ trình trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thống nhất cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bầu Trời Hồng được đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Nhơn Tân theo như đề xuất của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tại Tờ trình số 15/TTr-BQLCCCN ngày 27/9/2019. Giao Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tham mưu UBND thị xã có Tờ trình trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thống nhất chủ trương cho thuê đất để Công ty TNHH Phú Thiện Quy Nhơn được đầu tư xây dựng Nhà xưởng sản xuất các mặt hàng gia công mỹ nghệ từ da tại Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ theo như đề xuất của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tại Tờ trình số 14/TTr-BQLCCCN ngày 19/9/2019. Giao Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tham mưu UBND thị xã có Tờ trình trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thống nhất chủ trương cho thuê đất để Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Hiếu được đầu tư xây dựng Nhà xưởng sản xuất chế biến gỗ tại Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ theo như đề xuất của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tại Tờ trình số 15/TTr-BQLCCCN ngày 03/10/2019. Giao Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tham mưu UBND thị xã có Tờ trình trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo.
- Thống nhất chủ trương cho thuê đất để Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ngự Hoa Viên được đầu tư xây dựng Nhà xưởng may mặc gia công xuất khẩu tại Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ theo như đề xuất của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tại Tờ trình số 16/TTr-BQLCCCN ngày 03/10/2019. Giao Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã tham mưu UBND thị xã có Tờ trình trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo.
* Lưu ý chung, khi lập hồ sơ xin chủ trương cho thuê đất, Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã và Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã cần thể hiện rõ thêm vị trí xin thuê đất hoặc số hiệu cụ thể của từng lô xin thuê trong các cụm công nghiệp, đồng thời, kèm theo bảng vẽ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của dự án xin thuê để UBND thị xã xem xét, cho chủ trương thực hiện.
15. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã rà soát hồ sơ các trường hợp xin thuê đất còn tồn đọng cần xin ý kiến Ban thường vụ Thị ủy, khẩn trương tham mưu UBND thị xã có Tờ trình trình Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2019.
16. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường và Ban Quản lý các Cụm công nghiệp thị xã theo dõi, rà soát các trường hợp đã hết thời hạn chủ trương cho thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án, khẩn trương thông báo đến các nhà đầu tư được biết; đồng thời, báo cáo và đề xuất UBND thị xã chủ trương cho thuê đất đối với các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo đúng quy định.
Trước mắt, thông báo thu hồi chủ trương cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thiên Thanh Bình Định xin đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất điện tử dân dụng – ván gỗ ép tại Cụm Công nghiệp Tân Đức, xã Nhơn Mỹ theo Văn bản số 4331/UBND-KT ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh (vì đã quá thời hạn 12 tháng từ khi có chủ trương cho thuê đất nhưng đến nay công ty không triển khai thực hiện dự án).


TTN  (Cập nhật ngày 10-10-2019)    Các tin liên quan:
  Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2019 (30-09-2019)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã ngày 23/9/2019 (25-09-2019)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án KDC đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông (24-09-2019)
  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc đầu tư mở rộng mạng cấp nước sạch cho phường Nhơn Hưng (20-09-2019)
  Về việc dự kiến danh mục công trình chỉnh trang đô thị năm 2020 (18-09-2019)
     Thông báo

1. Biểu mẫu đánh giá, phân loại CBCCVC, tải về tại đây.

2. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

3. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

4. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

5. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

6. Biểu mẫu đánh giá, phân loại kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền năm 2019, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)