Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               178
  Số lượt truy cập: 9626548
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 23/9/2019, Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các nội dung cần xin ý kiến, nghe ý kiến của đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Đ/c Đặng Vĩnh Sơn – Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận như sau:

1. Thống nhất với nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 của UBND thị xã tại Tờ trình số 28/TTr-NV ngày 17/9/2019 của Phòng Nội vụ. Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã triển khai các bước tiếp theo.
2. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Công an thị xã để triển khai kế hoạch bố trí công an chính quy về công tác tại các xã theo phương án đã phê duyệt.
3. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường có liên quan tiến hành rà soát, liệt kê cụ thể phần đất trồng lúa còn lại không đủ điều kiện sản xuất, đã được bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các thửa đất bị thu hồi để thực hiện các dự án và các phần đất thừa do điều chỉnh các tuyến đường trên địa bàn thị xã để tham mưu UBND thị xã có văn bản giao UBND các xã, phường quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép.
4. Giao Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động của Trường Mầm non thị xã hiện nay, đề xuất giải quyết các khó khăn (nếu có) cho UBND thị xã chỉ đạo thực hiện.
5. Giao Thanh tra thị xã tiếp tục rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra.
6. Giao Văn phòng HĐND – UBND thị xã tiếp tục rà soát, sắp xếp các nội dung theo thứ tự ưu tiên về các vấn đề kinh tế - xã hội trình xin ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy từ nay đến cuối năm; Tham mưu UBND thị xã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND thị xã giao tại các văn bản chỉ đạo và các thông báo kết luận từ đầu năm 2019 đến nay.
7. Giao Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND thị xã có văn bản chỉ đạo; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường liên quan kiểm tra việc thi công lắp đặt bó vỉa dọc các tuyến đường ĐT.631 và ĐT.636 (nhằm quản lý xây dựng theo lộ giới, tránh lấn chiếm), báo cáo UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo thực hiện.
8. Qua báo cáo của Văn phòng HĐND – UBND thị xã đến nay các Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chưa gửi báo cáo đánh giá các xã, phường theo nội dung Văn bản số 715/UBND ngày 27/8/2019 của UBND thị xã. UBND thị xã yêu cầu các Phòng, ban nêu trên khẩn trương gửi báo cáo cho UBND thị xã trong tháng 9/2019.


TTN  (Cập nhật ngày 25-09-2019)    Các tin liên quan:
  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định về việc đầu tư mở rộng mạng cấp nước sạch cho phường Nhơn Hưng (20-09-2019)
  Về việc dự kiến danh mục công trình chỉnh trang đô thị năm 2020 (18-09-2019)
  Về việc xây dựng nâng cấp các nhà vệ sinh năm 2019 (18-09-2019)
  Kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy– Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã (18-09-2019)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đê bao, phường Bình Định (giai đoạn 1) và xem xét đề xuất bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông (11-09-2019)
     Thông báo

1. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

2. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

3. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)