Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               80
  Số lượt truy cập: 8610148
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 ban hành tại Quyết định số 6655/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND thị xã An Nhơn, từ ngày 15/11/2018 đến ngày 26/11/2018, Tổ kiểm tra CCHC của thị xã đã kiểm tra công tác CCHC tại xã Nhơn Hậu, Nhơn Thọ, Nhơn Khánh và phường Đập Đá, Nhơn Hòa.

Hầu hết các xã, phường đã quan tâm hơn, chỉ đạo thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu có kết quả khá, việc giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng đảm bảo yêu cầu công khai minh bạch, nhanh chóng và thuận lợi cho nhân dân.
Tuy có những chuyển biến tích cực về nhận thức, xác định được vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính nhưng vẫn còn tồn tại một số cán bộ, công chức nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2019 và những năm tiếp theo, Tổ kiểm tra đề nghị UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nội dung công việc trọng tâm:
1. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân để nâng cao nhận thức về trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Lãnh đạo UBND các xã, phường cần quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ CCHC; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại địa phương trong công tác cải cách hành chính, thường xuyên tiến hành kiểm tra, nhất là kiểm tra việc giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc thực hiện; đồng thời phát hiện và xử lý những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong công việc và trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân.
3. Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thông tin tuyên truyền, kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.
4. Củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh và quy định hiện hành; bố trí đầy đủ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, kỹ năng giao tiếp và phẩm chất đạo đức tốt phụ trách các lĩnh vực để hướng dẫn, tiếp nhận, theo dõi việc giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính theo quy định; cập nhật thông tin các loại sổ theo dõi, các mẫu phiếu, biểu mẫu .. theo dõi, quản lý việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đầy đủ, kịp thời; thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hạn theo quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh.
5. Rà soát, cập nhật và niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các quy định, thủ tục hành chính,... và số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã và quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
6. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tăng cường kiểm tra, giám sát về tinh thần trách nhiệm, tác phong thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức khi quan hệ, giao tiếp và giải quyết yêu cầu của tổ chức, công dân; nghiêm túc thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính, để ghi nhận thông tin, ý kiến phản hồi từ người dân, doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức khi tiếp xúc và giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những hạn chế, tồn tại để có biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của đơn vị mình.
7. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và điều hành, trong đó ưu tiên kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị và các điều kiện làm việc cần thiết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đảm bảo yêu cầu công việc cho cán bộ, công chức và yêu cầu phục vụ nhân dân; quán triệt cán bộ, công chức, người lao động sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh trong trao đổi công việc để phục vụ công tác chuyên môn, không sử dụng các loại thư điện tử thông thường như: gmail, yahoo, hotmail... để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
8. Hàng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính theo quy định và hướng dẫn của UBND thị xã; tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.


TH  (Cập nhật ngày 17-12-2018)    Các tin liên quan:
  Về việc hỗ trợ kinh phí nâng cấp, mở rộng đường ĐT.636, thôn An Thái, xã Nhơn Phúc (18-12-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thường kỳ giao ban lãnh đạo UBND thị xã ngày 17/12/2018 (18-12-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn kiểm tra các hoạt động của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng- phường Đập Đá (17-12-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Ban Quản lý các dịch vụ đô thị An Nhơn về công tác trong tháng 12 và chuẩn bị đón tết Nguyên Đán 2019 (11-12-2018)
  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp triển khai phương án thu hồi nợ thuế trên địa bàn thị xã (11-12-2018)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bâc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2018 , tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)