Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               43
  Số lượt truy cập: 8610253
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 27/9/2018, Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì buổi làm việc với Nhà đầu tư dự án CCN Nhơn Phong về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư CCN Nhơn Phong, đồng thời họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án CCN Tân Đức, CCN Nhơn Hòa và CCN An Mơ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các cụm công nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả thực hiện các công việc có liên quan, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận như sau:
1. Đối với dự án Cụm công nghiệp Nhơn Phong:
Cụm công nghiệp Nhơn Phong đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 21/6/2018. Tuy nhiên cho đến nay, việc triển khai các bước để thực hiện đầu tư dự án còn chậm. Nhằm đẩy nhanh công tác lập thủ tục đầu tư dự án và triển khai dự án, UBND thị xã yêu cầu Nhà đầu tư và các Phòng, ban liên quan và UBND xã Nhơn Phong thực hiện đồng thời các nội dung công việc sau:
1.1. Đối với Nhà đầu tư:
- Phối hợp với Ban Quản lý các cụm công nghiệp thị xã đôn đốc đơn vị tư vấn trích đo địa chính khẩn trương hoàn thành hồ sơ trích đo địa chính để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Cử cán bộ, nhân viên tham gia Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng của thị xã.
- Lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất theo quy định.
1.2. UBND xã Nhơn Phong khẩn trương lập tờ trình đề nghị thu hồi đất theo đúng quy định. Khi nhận được hồ sơ trích đo địa chính, gửi Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND thị xã thông báo thu hồi đất theo đúng quy định.
1.3. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thị xã thông báo thu hồi đất trong vòng 2 ngày sau khi nhận tờ trình đề nghị thu hồi đất của UBND xã Nhơn Phong.
1.4. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tham mưu UBND thị xã thành lập Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng của thị xã.
2. Đối với dự án Cụm công nghiệp Nhơn Hòa:
- Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng: Giao UBND phường Nhơn Hòa phối hợp với Tổ công tác yêu cầu các hộ dân khẩn trương, tự giác tháo gỡ công trình, vật kiến trúc, thu dọn cây cối, hoa màu để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Ưu tiên theo hướng từ ranh giới tường rào của doanh nghiệp đi ra để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thi công mở rộng.
- Đối với các hộ không thống nhất nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, gồm các hộ Trần Hồng Hạng, Trần Văn Thi, Huỳnh Văn Dũng, Bùi Công Sang.
+ Giao UBND phương Nhơn Hòa thành lập Tổ vận động với đầy đủ thành phần theo quy định, tiến hành tổ chức vận động, tuyên truyền và có biên bản vận động cụ thể để củng cố hồ sơ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.
+ Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển hồ sơ cho Thanh tra thị xã củng cố đầy đủ hồ sơ, tham mưu UBND thị xã tổ chức tiếp dân đối thoại, giải quyết khiếu nại theo quy định.
3. Đối với dự án Cụm công nghiệp Tân Đức:
- Đối với các Công ty TNHH SX – TM Thanh Nhã và Công ty TNHH Thiên Thanh Bình Định không phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến dự án kéo dài, chậm triển khai đầu tư thực hiện:
Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu UBND thị xã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án của các công ty này do quá hạn chủ trương đầu tư và không phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thời gian hoàn thành và trình UBND thị xã chậm nhất đến ngày 12/10/2018.
- Đối với Công ty TNHH Ngọc Lan Bình Định, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức làm việc, thống nhất với Công ty về kế hoạch triển khai thực hiện dự án để có phương án giao đất theo từng giai đoạn cho phù hợp. Nếu trường hợp Công ty không tiếp tục thực hiện dự án, tham mưu UBND thị xã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.
- Đối với DNTN dịch vụ Đức Thủy: Giao UBND xã Nhơn Mỹ phối hợp với Tổ công tác tiến hành vận động hộ Nguyễn Văn Châu và hộ Trần Quốc Túy nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.
4. Đối với dự án Cụm công nghiệp An Mơ:
Yêu cầu UBND xã Nhơn Thọ khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thị xã tại các Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 20/7/2018 và Thông báo kết luận số 205/TB-UBND ngày 28/8/2018 về các nội dung có liên quan đến Cụm công nghiệp An Mơ. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thị xã chậm nhất đến ngày 12/10/2018. Nếu quá thời hạn nêu trên, UBND xã Nhơn Thọ vẫn không hoàn thành công việc được giao, lãnh đạo UBND thị xã sẽ xem xét, kiểm điểm trách nhiệm theo đúng quy định.


TTN  (Cập nhật ngày 01-10-2018)    Các tin liên quan:
  Thị xã An Nhơn tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 (14-09-2018)
  Triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2018 (12-09-2018)
  Về việc xây dựng kế hoạch và giải pháp xử lý một số tồn tại, vướng mắc và các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thị xã từ nay đến cuối năm 2018 (12-09-2018)
  Về việc khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ dạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 (04-09-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần công nghệ môi trường và xây dựng Sài Gòn về việc đầu tư xây dựng dự án cấp nước sạch trên địa bàn phường Nhơn Hòa (03-09-2018)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bâc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2018 , tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)