Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               21
  Số lượt truy cập: 8239959
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật được cơ quan có thẩm quyền quy định mức phân bổ kinh phí cụ thể từng cấp. Tuy nhiên, việc áp dụng định mức phân bổ, mức chi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã chưa đảm bảo tính kịp thời.

Ngày14/7/2017,UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 39/2017/ QĐ – UBND quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.
    Theo đó, định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện 8.000.000 đồng/văn bản, cấp xã 6.000.000 đồng/văn bản, áp dụng cho văn bản ban hành mới hoặc thay thế. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ kinh phí không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế. Mức chi công tác báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật 5.000.000 đồng/báo cáo chuyên đề, 3.000.000 đồng/báo cáo đột xuất. Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp, mức chi 1.700.000 đồng/báo cáo. Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã; các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp, mức chi 900.000 đồng/báo cáo.
 Ngoài định mức phân bổ kinh phí theo quy định, căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên đã được giao để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thị xã chưa thực hiện việc dự toán kinh phí công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong dự toán chi hằng năm. Do đó, việc phân bổ kinh phí và chi trả chế độ cho công tác này chưa được áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.


Đỗ Thị Lan  (Cập nhật ngày 02-07-2018)    Các tin liên quan:
  Phổ biến kiến thức pháp luật cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã và cán bộ, công chức xã, phường (13-06-2018)
  Về việc điều chỉnh diện tích khoanh vùng các khu bảo vệ di tích quốc gia thành Hoàng Đế (08-06-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Tân Đức - Nhơn Mỹ và các dự án xây dựng Nhà máy gạch Hoffman tại các xã Nhơn Lộc và Nhơn Mỹ (08-06-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Đặng Vĩnh Sơn – Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp thông qua dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đội 9, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng (07-06-2018)
  Về việc thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 23/5/2018 của Bộ Xây dựng (05-06-2018)
     Thông báo

1. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

2. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

4. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

5. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

6. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

7. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)