Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               40
  Số lượt truy cập: 8240997
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 06/4/2018, Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đã giao, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận như sau:

1. Dự án cụm công nghiệp Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa:
- Giao UBND phường Nhơn Hòa tiếp tục thông báo cho người dân đã nhận tiền bồi thường khẩn trương di dời các mồ mả, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.
- Đối với các mồ mả chưa có người nhận:
+ Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với UBND phường Nhơn Hòa lập sơ đồ vị trí các ngôi mộ để thuận lợi trong việc quản lý, di dời.
+ Giao UBND phường Nhơn Hòa tiếp tục thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đề xuất vị trí cải táng, thực hiện việc cải táng và quản lý các mộ này nếu không có người đến nhận theo đúng quy định.
- Đối với tuyến đường dân sinh bị chặn khi dự án triển khai: Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các cụm công nghiệp thị xã và UBND phường Nhơn Hòa khẩn trương tiến hành khảo sát hiện trạng tuyến đường và xem xét nguồn gốc, nhu cầu cấp thiết, đảm bảo tính khách quan, báo cáo và đề xuất UBND thị xã xem xét, chỉ đạo xử lý.
2. Dự án Khu dân cư Hòa Cư, phường Nhơn Hưng:
- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp với UBND phường Nhơn Hưng lập sơ đồ hiện trạng và kê khai tài sản trên đất đối với phần đất đang tranh chấp giữa hộ bà Lê Thị Phước với hộ ông Nguyễn Vai, chuẩn bị hồ sơ để UBND thị xã làm việc, cung cấp hồ sơ cho Tòa án nhân dân để giải quyết tranh chấp, nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời xác định kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để chuyển gửi vào Kho bạc nhà nước theo quy định.
- Khẩn trương chi trả tiền bồi thường và giao đất tái định cư cho cho bà Lê Thị Phước.
3. Dự án Khu dân cư Tổ 5 Kim Châu, phường Bình Định:
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã khẩn trương thực hiện các công việc sau:
-  Yêu cầu đơn vị tư vấn xác định lại diện tích đất thu hồi theo thực tế của Trại Thực nghiệm chăn nuôi An Nhơn để cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của Viện Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung.
- Tham mưu UBND thị xã báo cáo xin ý kiến Thường trực Thị ủy về phương án giao đất với diện tích 6000 m2 cho Trại Thực nghiệm chăn nuôi An Nhơn, trong đó cần nêu rõ các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và giải trình rõ lí do đề xuất phương án này.
4. Dự án Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2:
- Đối với hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh:
+ Giao UBND xã Nhơn Thọ hướng dẫn hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh nộp đơn xin điều chỉnh cấp đất tái định cư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
+ Giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã phối hợp với UBND xã Nhơn Thọ tạm giao đất tái định cư cho hộ này để xây dựng nhà ở. Đồng thời lập phương án tái định cư trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng xem xét, thông qua.
+ Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu tái định cư này theo đúng quy định.
- Đối với hộ ông Nguyễn Đình Chi: Giao Thanh tra thị xã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng củng cố đầy đủ hồ sơ, tham mưu UBND thị xã tổ chức tiếp dân đối thoại, giải quyết khiếu nại theo quy định.
- Giao UBND xã Nhơn Thọ khẩn trương lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục thu hồi đất theo kế hoạch năm 2018 gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường để tham mưu UBND thị xã thông báo thu hồi đất theo đúng quy định.
5. Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía đông, phường Bình Định:
Giao UBND phường Bình Định tiếp tục đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất gửi Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Cần lưu ý, đối với các thửa đất không rõ nguồn gốc hoặc quá trình sử dụng phức tạp, chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã để xác nhận cho phù hợp.
6. Dự án Khu dân cư Vĩnh Liêm, phường Bình Định:
Giao UBND phường Bình Định, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã, Thanh tra thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 89/TB-UBND ngày 06/4/2018.
7. Dự án đường Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa:
Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã, UBND phường Nhơn Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo kết luận số 51/TB-UBND ngày 2/3/2018. Thời gian hoàn thành trước ngày 13/4/2018.
8. Đối với các phần đất trồng lúa còn lại không đủ điều kiện sản xuất, đã được bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các thửa đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã:
Giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã khẩn trương phối hợp với UBND các xã, phường liên quan tiến hành rà soát, liệt kê cụ thể để tham mưu UBND thị xã có văn bản giao UBND các xã, phường quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép.


Trần Trung Nguyên  (Cập nhật ngày 10-04-2018)    Các tin liên quan:
  Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp về xây dựng phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và cho thuê đất tại Điểm sản xuất tập trung làng nghề truyền thống gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu và việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề rượu Bàu Đá (06-04-2018)
  Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ mùa hanh khô năm 2018 (04-04-2018)
  UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 và sơ kết quý I năm 2018 (04-04-2018)
  Về việc đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước dọc đường ĐT636 đoạn qua trung tâm xã Nhơn Phong (02-04-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Đặng Vĩnh Sơn – Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị dọc hai bên đường liên phường Bình Định – Nhơn Hưng (02-04-2018)
     Thông báo

1. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

2. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

4. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

5. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

6. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

7. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)