Thị xã An Nhơn - Tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               19
  Số lượt truy cập: 7813487
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 26/02/2018, Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thị xã. Sau khi nghe báo cáo và đề xuất của Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Đ/c Đặng Vĩnh Sơn - Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị thị xã:
- Căn cứ vào các chỉ tiêu, mục tiêu theo các Nghị quyết của Thị uỷ, HĐND thị xã và Quyết định của UBND thị xã về các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách đã đề ra trong năm 2018, các Trưởng phòng, ban, cơ quan, đơn vị thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, nêu rõ từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để đạt được, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức đối với từng công việc, thời gian triển khai và hoàn thành công việc được giao bảo đảm đạt yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả, ( trình bày theo bảng biểu để dễ theo dõi). Thời gian hoàn thành và gửi cho lãnh đạo UBND thị xã xem xét, cho ý kiến trước ngày 04 tháng 3 năm 2018.
- Giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thị xã xem xét chỉ đạo.

2. Phòng Kinh tế:
Chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm hoàn thành Đề án sử dụng Chợ Bình Định sau khi Chợ An Nhơn ở phường Bình Định được xây dựng mới, trình UBND thị xã xem xét, cho ý kiến.
3. Phòng Quản lý đô thị:
Khẩn trương hoàn chỉnh phương án tổ chức thi tuyển kiến trúc thiết kế công trình hoa viên kết hợp công trình điểm nhấn kiến trúc tại phường Nhơn Thành và Bình Định để báo cáo UBND thị xã cho ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thị uỷ.
4. Thanh tra thị xã:
 Khẩn trương hoàn thành việc thanh tra công tác tài chính-ngân sách của Trường tiểu học số 1 Nhơn Hoà, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thị xã xem xét, cho ý kiến.
5. Văn phòng HĐND-UBND thị xã:
Xây dựng  hoàn chỉnh phương án bố trí, sắp xếp lại nhà làm việc của các cơ quan, đơn vị thị xã, trình UBND thị xã xem xét, cho ý kiến.
6. Phòng Văn hoá-Thông tin thị xã:
Khẩn trương làm việc với Ban Tuyên giáo Thị uỷ để thẩm định và hoàn chỉnh Đề cương kịch bản Bộ phim về thị xã An Nhơn, báo cáo Ban Thường vụ Thị uỷ cho ý kiến vào tuần sau.
7. Đối với một số báo cáo của các phòng ban, đơn vị thị xã:
7.1. Về việc xây dựng Phương án giá dịch vụ sử dụng mặt bằng công viên Quang Trung, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tại Báo cáo số 189/BC-TCKH ngày 02/12/2017 của Phòng Tài chính-Kế hoạch, lãnh đạo UBND thị xã thống nhất theo đề xuất của Phòng Tài chính-Kế hoạch, giao Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu UBND thị xã văn bản đồng ý chủ trương và tổ chức ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện, đảm bảo theo quy định hiện hành.
7.2. Về việc xin chủ trương tổ chức Đại hội Hội Võ thuật thị xã, tại Tờ trình số 02/TTr-VHTT ngày 29/01/2018 của Phòng Văn hoá- Thông tin, UBND thị xã thống nhất theo đề xuất của Phòng Văn hoá-Thông tin, giao Phòng Văn hoá-Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã  và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 28-02-2018)    Các tin liên quan:
  Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị xã (05-03-2018)
  Ý kiến kết luận của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn các phường Nhơn Hòa và Nhơn Hưng (28-02-2018)
  Về việc sửa chữa đèn trang trí các công viên và đèn led đường phố năm 2018 (01-02-2018)
  Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (31-01-2018)
  Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển quỹ đất thị xã (30-01-2018)
     Thông báo

1. Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng chính quyền xã, phường trên địa bàn thị xã, tài liệu tải về tại đây.

2. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

3. Phụ lục báo cáo số liệu kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

6. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

7. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)