Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 8397446
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 18/01/2018, Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển quỹ đất thị xã. Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thị xã báo cáo, phản ánh tình hình, tiến độ kết quả thực hiện, nghe ý kiến của các đại biểu tham dự họp, Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận như sau:

Trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất và bán đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, cùng phối hợp để sớm hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để hoàn thành chỉ tiêu về tiền sử dụng đất theo Nghị quyết Thị uỷ và HĐND thị xã đã đề ra. Tuy nhiên, so với kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã đăng ký, tiến độ và kết quả vẫn đạt thấp, nguyên nhân chủ yếu là công tác bồi thường GPMB chậm, việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất chưa phù hợp thực tế, lãnh đạo UBND các xã, phường chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo các bộ phận liên quan sớm hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo quy định….Để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đảm bảo kế hoạch đề ra, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về kế hoạch sử dụng đất năm 2018:

- Trên cơ sở Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã, giao Phòng Tài nguyên-Môi trường khẩn trương xây dựng bảng kê chi tiết của các chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị và xã, phường có kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trong đó nêu rõ các danh mục công trình, diện tích, thời gian thực hiện… trình UBND thị xã xem xét, cho ý kiến và theo dõi trong các cuộc họp Ban chỉ đạo lần sau.

- Đối với các danh mục công trình, dự án thuộc lĩnh vực xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư hoặc đề xuất của các cơ quan, đơn vị ( Ban Quản lý dự án- ĐTXD thị xã, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý các cụm công nghiệp, Phòng Giáo dục- Đào tạo) được UBND thị xã giao thực hiện và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công phụ trách khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ hoặc đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2018 đảm bảo kế hoạch đề ra, trường hợp chủ đầu tư chậm thực hiện thì kịp thời báo cáo cho lãnh đạo UBND thị xã được biết và cho ý kiến.

- UBND các xã, phường:

 Căn cứ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã đăng ký, chậm nhất đến ngày 30/01/2018 phải hoàn thành thủ tục xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết 1/500, đến 30/4/2018 hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và đến 30/6/2018 phải hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ GPMB và lập thủ tục thu hồi đất, giao đất để sớm tiến hành lập các thủ tục để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với các dự án, công trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2018 phải đạt trên 70%, nếu cuối năm 2018 không đạt 70% thì Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.

- Căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết của từng dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trong đó nêu rõ danh mục công trình, diện tích sử dụng, thời gian thực hiện, người thực hiện, đơn vị thực hiện… gửi Phòng Tài nguyên- Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thị xã trong các cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển quỹ đất thị xã.

2. Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất:

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thị xã và UBND các xã, phường rà soát các lô đất ở các khu quy hoạch còn lại chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nhiều lần nhưng không thành, khẩn trương đề nghị điều chỉnh đơn giá để tổ chức đấu giá trong năm 2018 đảm bảo theo quy định hiện hành.

Kiểm tra, đề xuất gia hạn thời gian giao đất đối với các khu dân cư đã hết thời hạn giao đất, đồng thời tổng hợp, đề xuất chuyển các lô đất chưa đảm bảo điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân cư từ các năm trước sang năm 2018 để tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2018.

Phối hợp Phòng Tài nguyên-Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ chỉ định thầu ( gói thầu số 1) đối với đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đảm bảo theo quy định hiện hành, thời gian hoàn thành trước 30/01/2018.

- Giao Phòng Quản lý đô thị rà soát lại các quy hoạch các khu dân cư tại các xã, phường từ khi có chủ trương quy hoạch của UBND thị xã, nhưng chậm tiến hành lập quy hoạch, tham mưu, đề xuất UBND thị xã xử lý chủ đầu tư, đơn vị đại diện chủ đầu tư đảm bảo theo quy định hiện hành.

Tham mưu UBND thị xã văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát các đơn vị tư vấn chậm hoàn thành quy hoạch, xử lý đơn vị  tư vấn đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Giao Phòng Tài nguyên-Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan của thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng trên địa bàn thị xã, để sớm triển khai thi công xây dựng công trình.

3. Về một số dự án cụ thể:

- Khu dân cư Tổ 3, khu vực Kim Châu: Giao UBND phường Bình Định khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành, thời gian hoàn thành trong quý I năm 2018.

- Khu dân cư phía Tây nam trụ sở phường Nhơn Hoà: Đề nghị UBND phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thị xã tiến hành kiểm tra thực địa, tham mưu, đề xuất UBND thị xã điều chỉnh quy hoạch đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Khu dân cư An Lộc 1, phường Nhơn Hoà: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để tiến hành tổ chức thi công đầu tư cơ sở hạ tầng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 30-01-2018)    Các tin liên quan:
  Kết luận của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (31-01-2018)
  Về việc quy hoạch đất ở để di dời một số hộ dân dọc bờ sông Kôn bị sạt lở ở thôn Phụ Ngọc, xã Nhơn Phúc (29-01-2018)
  Về việc lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư khu dịch vụ thương mại, dân cư Bắc cầu Tân An, thị xã An Nhơn (24-01-2018)
  Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2018 (24-01-2018)
  Về chính sách hỗ trợ người cung cấp thông tin, đi tìm mộ liệt sĩ (24-01-2018)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)