Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Văn Hóa - Xã Hội
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               27
  Số lượt truy cập: 8397464
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 02/2/2018, UBND thị xã tổ chức tổng kết công tác cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đ/c Đào Xuân Huy – PCT UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã chủ trì Hội nghị.

Trong năm2017, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, tổng nguồn vốn đến 31/12/2017 được 287.204 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99,94% kế hoạch, tăng 14.574 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 5,34 % so với đầu năm, doanh số cho vay được 63.376 triệu đồng/2.966 lượt hộ vay vốn, doanh số thu nợ được 48.418 triệu đồng/3.090 hộ, tổng dư nợ đến 31/12/2017 là 286.058 triệu đồng/259 tổ TK-VV/9.315 hộ còn dư nợ, đạt 100% kế hoạch được giao, dư nợ tăng 14.817 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 5,46%/năm, nợ quá hạn 364 triệu đồng, tăng 46 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,13% trên tổng dư nợ. Công tác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách, cho vay học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác đạt kết quả tốt.

Trong năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội thị xã, các tổ chức chính trị- xã hội và UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác cho vay vốn ưu đãi, nhằm đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, nhất là cho vay học sinh, sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo, cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài, phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt trên 8% so với năm 2017, tương ứng với tổng dư nợ cuối năm 2018 đạt 309 tỷ đồng.  Tập trung tăng cường quyết liệt công tác thu hồi nợ chiếm dụng quá hạn và nợ đến hạn, làm tốt công tác phân tích, đánh giá xử lý thu hồi các trường hợp nợ quá hạn xuống mức thấp nhất có thể, nhằm để nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn và tạo nguồn vốn để cho vay quay vòng. Phấn đấu xử lý giảm tỷ lệ nợ quá hạn đến cuối năm 2018 còn dưới 0,1% trên tổng dư nợ, tương ứng với số giảm tuyệt đối phải dưới 286 triệu đồng, nhằm góp phần tăng nguồn vốn quay vòng. Tổ chức thông tin tuyên truyền Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhất là đối với các đối tượng đi xuất khẩu lao động nước ngoài, cho vay nhà ở xã hội.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 05-02-2018)    Các tin liên quan:
  Về việc triển khai thực hiên văn bản số 2938/UBND-KT ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh (12-02-2018)
  Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH năm 2018 (09-02-2018)
  Năm 2017, NHCSXH thị xã giải ngân gần 134 tỷ đồng cho 3.581 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo vay vốn theo QĐ 28/2015 của Thủ tướng Chính phủ (24-01-2018)
  Tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã (19-01-2018)
  Thị ủy An Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào và sơ kết đợt 1 công tác vận động xây dựng Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (18-01-2018)
     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)