Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               26
  Số lượt truy cập: 7715868
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Sáng ngày 22/12/2017, tại Phòng họp UBND thị xã, Đ/c Đào Xuân Huy – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2017.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm traviệc chấp hành các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2017 và những ý kiến góp ý, kiến nghị của các thành viên dự họp, Đ/c Đào Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND thị xã đã có ý kiến kết luận như sau:

Thống nhất với Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm traviệc chấp hành các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2017 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã. Các thành viên Đoàn công tác liên ngành theo Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND thị xã đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động năm 2017.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng nợ đọng, nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với số tiền lớn, thời gian nợ kéo dài nhưng chưa có giải pháp tháo gỡ; nhiều doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động có tính chất đối phó; phần lớn các chủ doanh nghiệp và người lao động còn chưa nhận thức đầy đủ các chính sách, pháp luật về lao động, BHXH; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa tốt.

Để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tiếp tục chấp hành các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu:

1.Bảo hiểm xã hội thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã xây dựng chuyên mục phát thanh tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT thường xuyên; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực BHXH; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về BHXH và những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, gian lận, chây ỳ, nợ đọng BHXH lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng của thị xã.

2.Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình không đóng BHXH cho người lao động, còn nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế phối hợp, quản lý các đơn vị và số lao động thực tế làm việc ở đơn vị đăng ký tham gia BHXH; hướng dẫn các địa phương, cơ sở thực hiện tốt công tác lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ mức đóng; chấn chỉnh công tác khai trình việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã, Trung tâm Y tế An Nhơn tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về BHYT, cải cách thủ tục hành chính, giáo dục y đức, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện minh bạch, công khai để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã, Đài Truyền thanh thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã tiến hành công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về BHXH và những cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; gian lận, chây ỳ, nợ đọng BHXH lớn, kéo dài.

3.Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã xây dựng chuyên mục phát thanh tuyên truyền các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã.

4. Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội và Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, giáo dục y đức, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện minh bạch, công khai để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

5. UBND các xã, phườngtiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương; đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT để người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT.

6.Chi cục Thuế thị xã: tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã định kỳ đối chiếu liên thông dữ liệu, tăng cường công tác thu thuế cùng với việc hỗ trợ, đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN có hiệu quả, ngăn chặn tình trạng vừa trốn thuế vừa trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên về công tác thu thuế và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

7. Đề nghị Liên đoàn lao động thị xã: chủ động phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội thị xã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ để khởi kiện các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, cố tình không tham gia, trốn đóng, cố tình nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, bảo vệ quyền lợi chính đánh và hợp pháp cho người lao động.


NHA  (Cập nhật ngày 26-12-2017)    Các tin liên quan:
  Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần may An Nhơn và Cơ sở phế liệu Năm Thiệu (05-01-2018)
  Về việc xử lý việc đổ rác thải trái phép trong cụm công nghiệp phường Bình Định (01-01-2018)
  Về việc chủ trương tạm ứng cho ngân sách thị xã An Nhơn để thực hiện đầu tư dự án khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông (29-12-2017)
  Về việc lập danh dách hộ mới thoát nghèo năm 2018 (29-12-2017)
  Về việc công nhận xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (27-12-2017)
     Thông báo

1. Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018, tài liệu tải về tại đây.

2. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

3. Phụ lục báo cáo số liệu kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

6. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

7. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)