Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 7715861
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
Ngày 20/12/2017, tại Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp giải quyết các lô đất ở còn lại sau khi tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất và gia hạn thời gian giao đất ở các khu dân cư trên địa bàn thị xã.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch và nghe yù kieán phaùt bieåu cuûa caùc thaønh vieân döï họp. Đ/c Lê Minh Toán- Phó Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Về các lô đất tại các khu dân cư:

1.1. Khu quy hoạch dân cư tổ 5, khu vực Kim Châu, phường Bình Định:

- Đối với 4 lô đất còn lại của khu A23 và các khu A18, A 19, A20, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tổ chức tiến hành đấu giá vào ngày 23/12/2017 đảm bảo theo qui định hiện hành; Đồng thời, nếu các lô đất này vẫn còn thì lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ chuyển sang gói thầu số 1 của năm 2018, cùng với các lô đất tại các khu A21, A22, A24,A19 và A15.

- Đối với các lô đất tại các khu A16, A12, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thị xã lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ bổ sung vào gói thầu số 1 của năm 2018, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy đinh hiện hành.

1.2. Về các lô đất tại khu quy hoạch dân cư đội 4, khu vực Bằng Châu, phường Đập Đá:Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ còn lại 21 lô vào gói thầu số 1 của năm 2018 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định.

1.3. Về các lô đất tại khu quy hoạch dân cư đô thi mới phường Đập Đá:

- Đối với 7 lô đất của Khu A, BM ( tồn tại cũ): giao Ban Quản lý dự án- ĐTXD chủ trì, phối hợp với UBND phường Đập Đá xác định lại hiện trạng thực tế, đề xuất điều chỉnh quy hoạch và báo cáo kết quả cho UBND thị xã trước ngày 20/1/2018, để đưa bổ sung vào gói thầu số 1 trong đầu quý II năm 2018, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Đối với 8 lô đất ( mới phát sinh) sau khi có Quyết định 3489/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình Khu đô thị mới phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp nhận hồ sơ quy hoạch, phối hợp Ban Quản lý dự án- ĐTXD, Phòng Tài nguyên-Môi trường và UBND phường Đập Đá lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ để đưa vào gói thầu số 1 bổ sung trong đầu quý II năm 2018, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

1.4. Về các lô đất tại Khu dân cư Tiên Hội, phường Nhơn Thành:Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp UBND phường Nhơn Thành tiến hành Thông báo cho hộ bà Minh khẩn trương tháo gỡ vật kiến trúc, hiên chài trên đất nhà nước quản lý trong thời gian 1 tháng; đồng thời, lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ để đưa vào bổ sung gói thầu số 1 trong đầu quý II năm 2018, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

1.5. Về các lô đất tại Khu dân cư Hoà Cư- phường Nhơn Hưng: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục tổ chức đấu giá 24 lô đất của Khu B vào ngày 23/12/2017, nếu vẫn còn thì lập các thủ tục chuyển sang gói thầu số 1 của năm 2018. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu đất còn lại để đưa vào gói thầu số 1 bổ sung trong đầu quý II năm 2018, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

1.6. Về các lô đất tại Khu tái định cư, khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hoà:

- Đối với 8 lô đất đủ điều kiện tại Khu A và B: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã lập đầy đủ các thủ tục hồ sơ để đưa vào gói thầu số 1 của năm 2018 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định.

- Đối với các lô còn lại chưa đủ điều kiện liên quan đến đường số 7: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã khẩn trương đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành tuyến đường trong quý I năm 2018; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ để đưa vào gói thầu số 1 bổ sung trong đầu quý II năm 2018, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

1.7. Đối với các lô đất tại các xã, phường:

- Các lô đất tại Khu dân cư tổ 10 Liêm Trực đã được gia hạn đến 30/6/2018: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND phường Bình Định sớm hoàn chỉnh hồ sơ để đưa vào gối thầu số 1 trong năm 2018, để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Các lô đất phía tây đường bê tông xi măng- tổ 1 Kim Châu, điểm dân cư trước nhà thơ Kim Châu và các khu, điểm dân cư khác không bán đấu giá quyền sử dụng đất được: Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu, đề xuất UBND thị xã điều chỉnh giá khởi điểm và đưa vào gói thầu số 1 trong năm 2018, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định hiện hành.

2. Về  việc lập thủ tục, hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất:Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thị xã lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đảm bảo theo quy định hiện hành.

3. Về việc lập thủ tục ký kết hợp đồng đối với đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất:Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính-Kế hoạch lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ chỉ định thầu đối với đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 đảm bảo theo quy định hiện hành, thời gian hoàn thành trước 20/01/2018.

4. Về việc gia hạn sử dụng đất:Giao UBND các xã, phường khẩn trương rà soát thời gian sử dụng đất, nếu các khu, điểm dân cư nào gần hết thời gian sử dụng đất, phối hợp Phòng Tài nguyên-Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất lập đầy đủ các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền gia hạn đất theo quy định. Nếu UBND các xã, phường nào để các khu, điểm dân cư hết thời gian sử dụng đất mà không lập tục gia hạn sử dụng đất, không thể bán đấu giá quyền sử dụng đất, ảnh hưởng nguồn thu ngân sách địa phương thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ  tịch UBND thị xã.

5.Giao Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Tài chính- Kế hoạch chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo chuẩn bị cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển quỹ đất thị xã để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đạt kế hoạch đề ra.


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 22-12-2017)    Các tin liên quan:
  Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần may An Nhơn và Cơ sở phế liệu Năm Thiệu (05-01-2018)
  Về việc xử lý việc đổ rác thải trái phép trong cụm công nghiệp phường Bình Định (01-01-2018)
  Về việc chủ trương tạm ứng cho ngân sách thị xã An Nhơn để thực hiện đầu tư dự án khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông (29-12-2017)
  Về việc lập danh dách hộ mới thoát nghèo năm 2018 (29-12-2017)
  Về việc công nhận xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (27-12-2017)
     Thông báo

1. Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018, tài liệu tải về tại đây.

2. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

3. Phụ lục báo cáo số liệu kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

6. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

7. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)