Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Các tin khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               90
  Số lượt truy cập: 5563718
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày
UBND thị xã vừa ban hành văn bản số 955/UBND về việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã. Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

1. Giao Phòng Lao động-TBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức thu nhập năm 2017; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quy trình rà soát; tổng hợp báo cáo cho tỉnh đúng thời gian quy định về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-TBXH; báo cáo kết quả rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo quy định.

2. Giao UBND các xã, phường tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thị xã đúng theo thời gian quy định về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đa chiều áp dụng cho giai đonạ 2016-2020 tại các xã, phường phát sinh theo quy định và đúng theo quy trình rà soát tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-TBXH; báo cáo kết quả rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình để thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo quy định.

3. Về kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện rà soát do ngân sách thị xã bố trí trong dự toán hằng năm từ nguồn đảm bảo xã hội


Hồ Song Toàn  (Cập nhật ngày 09-10-2017)    Các tin liên quan:
  Về việc kiểm tra rừng tự nhiên trên địa bàn thị xã An Nhơn (06-10-2017)
  Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã ngày 02/10/2017 (06-10-2017)
  Giao ban trực tuyến triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng còn lại trong năm 2017 của tỉnh (05-10-2017)
  Họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và bàn nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2017 (02-10-2017)
  Kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi kiểm tra bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã (02-10-2017)
     Thông báo

1. Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, tải về tại đây. Biểu mẫu, phụ lục đánh giá, phân loại chính quyền, tải về tại đây. Tài liệu đánh giá xếp loại CBCCVC năm 2017, tải về tại đây.

2. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu và đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu và đề cương Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, tải về tại đây.

5. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

6. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)