Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               9
  Số lượt truy cập: 1012168
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI)

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được ban hành ngày 14/5/2011 và chính thức được triển khai thực hiện từ giữa năm 2011. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được chỉ đạo thường xuyên và sau 2 năm thực hiện, đã đạt được một số kết quả.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị Quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay", đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, duy trì trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, đã hình thành về mặt tổ chức và cơ chế chỉ đạo thực hiện từ thị xã đến cơ sở. Trong đó, 8 nhóm nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 03 đều đã được triển khai thực hiện, nhất là tập trung tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, trọng tâm là nội dung đăng ký làm theo.

 Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thị xã. Qua học tập, xuất hiện một số phong trào, gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã đăng ký thực hiện việc lắp đặt tên đường gắn với giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, thân thế các nhân vật lịch sử để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương; Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành với mô hình tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng Trường em xanh, sạch, đẹp; Trung tâm Y tế thị xã tạo được bước chuyển trong sửa đổi lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Hội LH Phụ nữ thị xã với mô hình dân vận khéo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia; Đoàn Thanh niên xã Nhơn Lộc thể hiện vai trò xung kích đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng các đoàn thể khác vận động hiến đất làm đường, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư…Nông dân xã Nhơn Lộc, Nhơn Phúc tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất mở đường để xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận kết quả đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho tập thể: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành, 1 cá nhân: đ/c Đinh Thạnh - Bí thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành; đối với thị xã An Nhơn, tại Hội nghị sơ kết đã biểu dương 8 tập thể, gồm: Đảng ủy các phường Nhơn Thành, Nhơn Hưng, Đảng ủy Trung tâm Y tế, Thị đoàn An Nhơn, Hội Phụ nữ thị xã, Chi hội Phụ nữ thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, Ban tham mưu - Ban CHQS thị xã, BCH Chi đoàn Công an thị xã và 3 cá nhân (Đ/c Nguyễn Thị Vinh Hằng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhơn Lộc, đ/c Nguyễn Hồ Đình Phước - Ủy viên BCH Chi đoàn Công an thị xã, đ/c Nguyễn Văn Bình - Trợ lý  Quân báo - Trinh sát Cơ quan Quân sự thị xã) có những nét nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế, đó là: Trong bước chuyển tiếp từ "Cuộc vận động" trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Một số chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo, các chuyên đề và tổ chức viết bài thu hoạch, đăng ký làm theo còn mang tính hình thức, nội dung đăng ký chưa sát hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác, chưa có sự chuyển biến rõ nét, cụ thể sau đăng ký. Việc xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức đã được triển khai đầy đủ song các tiêu chí còn dài, chung chung, chưa thật cụ thể, ngắn gọn thành khẩu hiệu dễ thuộc, dễ nhớ, dễ thực hiện. Công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ tại các địa phươngcòn nhiều hạn chế…

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ thị xã tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực hơn, trong năm 2013, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn thị xã.

Hai là, rà soát lại việc bổ sung hoặc xây dựng mới các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện, lấy đó làm một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Ba là, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

 - Tư là, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quy định 101 của Ban Bí thư, nhất là việc tự giác khắc phục những khuyết điểm, triển khai những công việc cần làm ngay sau khi kiểm điểm Nghị quyết TW4 mà các tập thể, cá nhân lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện.

- Năm là, tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả các nội dung chuyên đề năm 2013. 

Ban Tuyên giáo Thị uỷ


     Hình ảnh hoạt động
     Thông báo

1. Biểu mẫu đánh giá, phân loại đối với CBCCVC và người lao động năm 2013 tải về tại đây.

2. Biểu mẫu báo cáo kết quả công tác đào tạo CBCCVC năm 2013 và xây dựng KH năm 2013 tải về tại đây.

3. Tài liệu ISO có thể tải về tại đây.

4. Mọi thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn

     Văn bản mới
V/v tổ chức vận động, tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB thi công công trình Quốc lộ 1A.

Thành lập Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND thị xã kết quả triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ và hiệu quả thực hiện giống lúa lai trên địa bàn thị xã

Giám sát kết quả triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ và hiệu quả thực hiện giống lúa lai trên địa bàn thị xã

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo khối tài chính- kinh tế quý I/2014 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian đến.

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Minh Toán – Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giải quyết một số vụ việc khiếu nại còn tồn đọng.

Tình hình hoạt động của HĐND thị xã trong quý I, nhiệm vụ công tác của quý II/2014 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 4 năm 2014

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2014

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt trên địa bàn thị xã An Nhơn năm 2014

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp trực báo về công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 trên địa bàn thị xã An Nhơn

Kế hoạch xét tuyển viên chức quản lý và giáo viên các trường mẫu giáo, mầm non theo lộ trình chuyển đổi từ bán công sang công lập trên địa bàn thị xã An Nhơn

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Minh Toán - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014

Giám sát về tình hình sử dụng ngân sách vệ sinh môi trường từ năm 2011 đến năm 2013

Tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2014

Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thị xã về tình hình sử dụng ngân sách vệ sinh môi trường từ năm 2011 đến năm 2013

v/v tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2014

V/V triển khai xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2014

Kết luận của Đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban ngày 6/3/2014.

Về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km 17+027 - Km 50+00, tỉnh Bình Định (đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn).

Giải quyết tình trạng người lang thang cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn thị xã năm 2014

Ý kiến kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Trọng Tùng - CT.UBND thị xã tại các buổi làm việc với UBND phường Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng và xã Nhơn Mỹ về kiểm tra tình hình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 giải quyết một số tồn tại, vướng mắc đề xuất của các địa phương

Kế hoạch kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động phòng chống chấy nổ năm 2013

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2014 trên địa bàn thị xã

Tình hình kinh tế- xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2014

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã – khóa X

Tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách thị xã năm 2014

Tiêm phòng vaccince phòng bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2014

Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Kết quả giám sát tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn thị xã tại Ngân hàng Chính sách xã hội An Nhơn, UBND xã Nhơn Tân và Nhơn Mỹ

kết quả giám sát chuyên đề năm 2013 và kế hoạch giám sát năm 2014 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã khóa X

V/V cấp kinh phí cấp bù do miễn, giảm thủy lợi phí năm 2013 (đơt 4)

Triển khai thực hiện quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 09/07/2013 của UBND tỉnh Bình Định

V/V phê duyệt mức giá tối thiểu để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Gò Xóm Tiện, xã Nhơn Hậu

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống thất thu và thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 của thị xã

V/V phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè thu năm 2013

Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong năm 2012 trên địa bàn thị xã An Nhơn

V/v thành lập Nhóm công tác liên ngành để hỗ trợ đàm phán và thực hiện Dự án BT: Nâng cấp đường Trần Phú, phường Bình Định.Địa điểm xây dựng: phường Bình Định, thị xã An Nhơn

V/v chỉ định Ban Quản lý dự án- đầu tư và xây dựng thị xã làm đầu mối thực hiện Dự án BT: Nâng cấp đường Trần Phú, phường Bình Định, địa điểm xây dựng: phường Bình Định, thị xã An Nhơn

Về việc thành lập Tổ công tác giải quyết những tồn tại, vướng mắc ở Khu dân cư Bầu Nâu, phường Nhơn Hòa

Kết luận của Đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban ngày 4/10/2013

V/V triền khai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Về việc Ban hành Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2015

Kết luận chỉ đạo của Đ/c Lê Trọng Tùng - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp để giải quyết một số trường hợp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ bản của thị xã

V/v thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 của thị xã An Nhơn

Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067, Email: vanphong@annhon.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)