Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               62
  Số lượt truy cập: 6912849
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI)

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được ban hành ngày 14/5/2011 và chính thức được triển khai thực hiện từ giữa năm 2011. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được chỉ đạo thường xuyên và sau 2 năm thực hiện, đã đạt được một số kết quả.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị Quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay", đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh, duy trì trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, đã hình thành về mặt tổ chức và cơ chế chỉ đạo thực hiện từ thị xã đến cơ sở. Trong đó, 8 nhóm nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 03 đều đã được triển khai thực hiện, nhất là tập trung tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, trọng tâm là nội dung đăng ký làm theo.

 Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thị xã. Qua học tập, xuất hiện một số phong trào, gương tiêu biểu để cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã đăng ký thực hiện việc lắp đặt tên đường gắn với giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, thân thế các nhân vật lịch sử để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng địa phương; Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành với mô hình tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng Trường em xanh, sạch, đẹp; Trung tâm Y tế thị xã tạo được bước chuyển trong sửa đổi lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Hội LH Phụ nữ thị xã với mô hình dân vận khéo, đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia; Đoàn Thanh niên xã Nhơn Lộc thể hiện vai trò xung kích đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng các đoàn thể khác vận động hiến đất làm đường, trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường khu dân cư…Nông dân xã Nhơn Lộc, Nhơn Phúc tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến đất mở đường để xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận kết quả đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho tập thể: Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành, 1 cá nhân: đ/c Đinh Thạnh - Bí thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành; đối với thị xã An Nhơn, tại Hội nghị sơ kết đã biểu dương 8 tập thể, gồm: Đảng ủy các phường Nhơn Thành, Nhơn Hưng, Đảng ủy Trung tâm Y tế, Thị đoàn An Nhơn, Hội Phụ nữ thị xã, Chi hội Phụ nữ thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc, Ban tham mưu - Ban CHQS thị xã, BCH Chi đoàn Công an thị xã và 3 cá nhân (Đ/c Nguyễn Thị Vinh Hằng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhơn Lộc, đ/c Nguyễn Hồ Đình Phước - Ủy viên BCH Chi đoàn Công an thị xã, đ/c Nguyễn Văn Bình - Trợ lý  Quân báo - Trinh sát Cơ quan Quân sự thị xã) có những nét nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn còn những hạn chế, đó là: Trong bước chuyển tiếp từ "Cuộc vận động" trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo. Một số chi, đảng bộ tổ chức học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo, các chuyên đề và tổ chức viết bài thu hoạch, đăng ký làm theo còn mang tính hình thức, nội dung đăng ký chưa sát hợp với vị trí, nhiệm vụ công tác, chưa có sự chuyển biến rõ nét, cụ thể sau đăng ký. Việc xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức đã được triển khai đầy đủ song các tiêu chí còn dài, chung chung, chưa thật cụ thể, ngắn gọn thành khẩu hiệu dễ thuộc, dễ nhớ, dễ thực hiện. Công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến và tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ tại các địa phươngcòn nhiều hạn chế…

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ thị xã tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực hơn, trong năm 2013, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn thị xã.

Hai là, rà soát lại việc bổ sung hoặc xây dựng mới các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cụ thể, phù hợp với đặc thù công việc và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị thành những khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện để cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện, lấy đó làm một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Ba là, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt là gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

 - Tư là, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quy định 101 của Ban Bí thư, nhất là việc tự giác khắc phục những khuyết điểm, triển khai những công việc cần làm ngay sau khi kiểm điểm Nghị quyết TW4 mà các tập thể, cá nhân lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện.

- Năm là, tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, thực hiện có hiệu quả các nội dung chuyên đề năm 2013. 

Ban Tuyên giáo Thị uỷ


     Thông báo

1. Các biểu mẫu thống kê hiện trạng đơn vị hành chính xã, phường và thôn, khu phố, tải về tại đây.

2. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

3. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

4. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

5. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)