Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 9538895
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định

1/ Tính cấp thiết của đề tài :

          Sản xuất nông nghiệp luôn gắn liền với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của mỗi vùng. Cây trồng là đối tượng chủ yếu của sản xuất nông nghiệp. Muốn phát triển một nền nông nghiệp với tốc độ nhanh và vững chắc, thì một trong những biện pháp kinh tế kỹ thuật nhằm tận dụng tối ưu các nguồn lợi tự nhiên kinh tế xã hội là xác định hệ thống cây trồng hợp lý trong từng vùng lãnh thổ và từng đơn vị sản xuất nông nghiệp.

          Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa đối với một huyện nông nghiệp có ý nghĩa to lớn, không chỉ đối với địa phương mà còn với cả vùng kinh tế nông nghiệp.

          Huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định thuộc vùng sinh thái nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, với diện tích tự nhiên 23.988 ha , diện tích nông nghiệp có 11.512 ha. Trong những năm gần đây kinh tế nông thôn, nông nghiệp trong huyện đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có việc bố trí cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng, từng địa phương, nhằm phát huy những lợi thế so sánh. Nhưng kết quả đạt được còn thấp. Những vấn đề đang đặt ra là :

          ŸHệ thống cây trồng chủ yếu là lúa, sản xuất nông nghiệp còn mang nặng tính tự cung, tự cấp. Việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bằng cách lựa chọn cơ cấu cây trồng hợp lý theo định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa vẫn còn là một bài toán nan giải.

          ŸKinh tế nông hộ bước đầu được cải thiện, đã xuất hiện nhu cầu tự phát chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm điều kiện để tăng thu nhập và làm giàu chính đáng của các hộ nông dân, ở một số vùng chuyên canh, thâm canh.

          ŸTỉnh Bình Định và huyện An Nhơn đã tiến hành đánh giá đất đai theo FAO- UNESCO, và đề ra hướng sử dụng hợp lý từng loại đất với từng loại cây trồng. Tuy nhiên trên qui mô huyện việc nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái và ứng dụng kết quả đánh giá đất vào bố trí cơ cấu cây trồng và các giải pháp kỹ thuật cụ thể chưa được nghiên cứu triển khai.

          ŸCác giải pháp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng là những giải pháp mang tính tổng thể. Trong đó, nghiên cứu theo hướng phân tích các yếu tố hạn chế, xây dựng các mô hình còn chưa được cụ thể hóa.

          ŸVấn đề chất lượng sản phẩm và nâng cao tỷ lệ sản phẩm hàng hóa gắn với hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái cũng chưa nghiên cứu đầy đủ và chi tiết.

          Xuất phát từ những vấn đề đó chúng tôi thực hiện đề tài : “Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện An Nhơn - tỉnh Bình Định”.

          2- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

          Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp ý nghĩa khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

          2.1- Ý nghĩa khoa học :

          Căn cứ vào cơ sở lý luận của việc chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng hóa và lý luận về nghiên cứu hệ canh tác trong điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa phương, góp phần định hướng cho các giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa.

          2.2- Ý nghĩa thực tiễn:

          Xác định cơ cấu cây trồng thích hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở bảovệ môi trường sinh thái và các giải pháp thực hiện góp phần giải quyết đòi hỏi của thực tiễn sản xuất tại địa phương.

          3- Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

          Trên cơ sở điều tra đánh giá hiện trạng cơ cấu cây trồng hiện có, từ đó đề xuất, cải tiến hoàn chỉnh một số hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao.

          4- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :

          4.1- Đối tượng nghiên cứu :

          Đề tài chỉ nghiên cứu hệ thống cây trồng hiện tại, một số giống cây trồng đang sử dụng trong sản xuất.

          4.2- Phạm vi nghiên cứu :

          Hệ thống cây trồng nông nghiệp chính của huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

          Tác giả: Lê Minh Toán


Download tài liệu đính kèm
     Thông báo

1. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

2. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

3. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)