Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
 

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               170
  Số lượt truy cập: 5910990
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Ban hành Quy chế văn hóa công sở

Ngày 17/12/2015, UBND thị xã ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã An Nhơn.

Việc ban hành Quy chế văn hoá công sở để bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn thị xã An Nhơn; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, xây dựng môi trường công sở văn hóa, văn minh, hiện đại, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Quy chế này nêu rõ quy định trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và quy định về bài trí công sở.

Nguồn: Phòng Nội vụ thị xã


     Thông báo

1. Quyết định ssố 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, tải về tại đây. Biểu mẫu, phụ lục đánh giá, phân loại chính quyền, tải về tại đây. Tài liệu đánh giá xếp loại CBCCVC năm 2017, tải về tại đây.

2. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu và đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu và đề cương Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, tải về tại đây.

5. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

6. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)