Thị xã An Nhơn - Tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
 

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               30
  Số lượt truy cập: 7822923
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Quy định thực hiện cơ chế một cửa

Ngày 10/11/2015, UBND tỉnh ban hànhQuyết định số 36/2015/QĐ-UBNDquy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnhthay thế Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 5 Chương, 13 Điều:

- Chương I: Những quy định chung (gồm 2 Điều);

- Chương II: Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (gồm 2 Điều);

- Chương III: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gồm 4 Điều);

- Chương IV: Kinh phí và khen thưởng, kỷ luật (gồm 2 Điều);

- Chương V: Điều khoản thi hành (gồm 3 Điều).

Bên cạnh những quy định về cơ chế một cửa tại Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND còn phù hợp, Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh bổ sung một số quy định mới sau:

- Bổ sung đối tượng áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

+ Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương;

+ Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh có cung ứng dịch vụ công áp dụng thực hiện.

- Bổ sung một số nội dung về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại:

+ Bổ sung thêm quy định phải đảm bảo đủ diện tích cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi tiến hành cải tạo, xây mới trụ sở cơ quan, đơn vị;

+ Quy định về trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại;

+ Quy định về yêu cầu, trách nhiệm, quyền lợi, quản lý công chức, viên chức; chế độ phụ cấp, trang bị đồng phục cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Quy trình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được quy định thành 1 chương độc lập, bao gồm 4 bước:

+ Tiếp nhận hồ sơ: quy định 3 biểu mẫu chung: Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; Sổ theo dõi hồ sơ; Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả;

+ Chuyển hồ sơ: Quy định mẫu phiếu Kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;

+ Giải quyết hồ sơ;

+ Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Bổ sung quy định yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải có văn bản xin lỗi gửi công dân trong trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn.

Bên cạnh đó, Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND cũng bổ sung thêm một số quy định về kinh phí và khen thưởng, kỷ luật trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015và thay thế Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tải quyết định tại đây

Nguồn: Phòng Nội vụ


     Thông báo

1. Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng chính quyền xã, phường trên địa bàn thị xã, tài liệu tải về tại đây.

2. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

3. Phụ lục báo cáo số liệu kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

6. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

7. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)