Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
 

     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               189
  Số lượt truy cập: 5910924
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Tổng kết công tác cải cách hành chính thị xã An Nhơn, giai đoạn 2011-2015

Để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2011-2015; tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thị xã giai đoạn 2011-2015, ngày 10/12/2015, UBND thị xã ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thị xã, giai đoạn 2011-2015 và tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015, đề ra biện pháp tăng cường phát huy những mặt tích cực và những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng các mục tiêu, giải pháp và giải pháp thực hiện để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính thị xã trong giai đoạn mới; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật và phát hiện những sáng kiến, điển hình tốt cần được nhân rộng trong công tác cải cách hành chính. Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác cải cách hành chính thị xã giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu được xác định đến năm 2020 là “xây dựng được nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội”. Trọng tâm cải cách hành chính trong cả giai đoạn là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính sự nghiệp công.

Nguồn: Phòng Nội vụ thị xã


     Thông báo

1. Quyết định ssố 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, tải về tại đây. Biểu mẫu, phụ lục đánh giá, phân loại chính quyền, tải về tại đây. Tài liệu đánh giá xếp loại CBCCVC năm 2017, tải về tại đây.

2. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu và đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu và đề cương Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, tải về tại đây.

5. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

6. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)