Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN    Các SKCTQT khác
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               47
  Số lượt truy cập: 8397140
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Các sự kiện chính trị quan trọng khác

Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 03/5/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”

Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU ngày 11/4/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”

Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 06/3/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU ngày 01/3/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về công tác thông tin đối ngoại năm 2017

- Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 02/02/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế

- Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 30/5/2016 của Thị uỷ về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

- Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày29/02/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

- Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU ngày 03/02/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ  tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

- Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU ngày 15/01/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ  tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 

- Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 04/01/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

- Hướng dẫn số 05-HD/BTGTU ngày 03/12/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946-06/01/2016)

- Hướng dẫn số 03-HD/BTGTU ngày 06/11/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

- Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU ngày 06/11/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

- Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 16/9/2015 của Thị uỷ An Nhơn về tổ chức cho nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội  XII của Đảng

- Công văn số 94-CV/BTGTU ngày 20/7/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh -  liệt sĩ

- Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU ngày 10/7/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VI, và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015)

- Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU ngày 12/6/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân

- Hướng dẫn số 47-HD/BTGTU ngày 5/6/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dânViệt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)

- Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 15/6/2015 của Thị uỷ An Nhơn về tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

- Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 24/3/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ

- Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 24/3/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ

- Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 16/3/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ

- Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 23/3/2015 của Thị uỷ An Nhơn

- Tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII

- Tuyên truyền Hiến pháp năm 2013

- Kết quả Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 9

- Kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII 

     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)