Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN    Tình hình biên giới và đảo
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               92
  Số lượt truy cập: 8609920
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Tình hình Biên giới, Đảo

Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 02/3/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào,  Việt Nam - Campuchia năm 2017

Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU ngày 01/3/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017

- Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 24/3/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào,  Việt Nam - Campuchia năm 2016

- Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU ngày 21/3/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016

- Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU ngày 16/3/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ

- Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 16/3/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ

1. BÁC HỒ VỚI CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

2. “ĐẢO TRI TÔN VÀ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ” TRONG VỤ TRUNG QUỐC ĐẶT GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG - 981 TRÁI PHÉP

3. CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982

4. LUẬT BIỂN VIỆT NAM - BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI NHẰM HOÀN THIỆN KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ BIỂN

5. THỎA THUẬN 6 NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRÊN BIỂN GIỮA VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

6. TUYÊN BỐ VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁC BÊN TRÊN BIỂN ĐÔNG (DOC)

7. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA

8. BA NỘI DUNG CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HAI ĐẢNG, HAI NƯỚC VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TRONG THỜI GIAN TỚI

9. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG

10. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG “DĨ BẤT BIẾN, ỨNG VẠN BIẾN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

11. PHÁT NGÔN CỦA BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM TRƯỚC VIỆC TRUNG QUỐC TẬP BẮN ĐẠN THẬT GẦN QUẦN ĐẢO HOÀNG SA - VIỆT NAM

     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện nâng bâc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2018 , tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)