Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THÔNG TIN - TUYÊN TRUYỀN    Các ngày lễ lớn
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 9538906
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương

- Văn bản số 60-CV/BTGTU ngày 20/01/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền

- Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU ngày 16/01/2017 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

- Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 29/8/2016 của Thị uỷ về tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh (20/10/1936-20/10/2016)

- Văn bản số 48-CV/BTGTU ngày 25/8/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về gửi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Hồng Lĩnh - Tiền thân Đảng bộ An Nhơn (20/10/1936  - 20/10/2016)

- Kế hoạch số 01-KH/BTGTU ngày 20/5/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

- Văn bản số 15-CV/BTGTU ngày 21/3/2016 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng thị xã An Nhơn  (30/3/1975 – 30/3/2016)

- Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2016)

- Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 14/9/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU ngày 10/7/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 26/3/2015 của Ban Tuyên giáo Thị uỷ về tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

1. Tuyên truyền kỷ niệm 66 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2014)

2. LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC CỦA BÁC HỒ

3. Kỷ niệm 89 năm Ngày báo chí Việt Nam (21/6/1925-21/6/2014): Lời dạy của Bác đối với báo chí

4. KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠ - NE - VƠ VỀ HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM, ĐÔNG DƯƠNG (20/7/1954 - 20/7/2014)

5. Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014: Quan điểm của Đảng (ĐH XI) về xây dựng Gia đình văn hóa ở Việt Nam hiện nay

6. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - SỰ KIỆN VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

7. TINH THẦN NGÀY QUỐC KHÁNH 02/9 ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT

8. ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN: Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)

9. KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2014)

10. KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ HỒNG LĨNH (20/10/1936 – 20/10/2014)

11. ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN:HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM - 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (1989 - 2014)

12. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014): Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

13. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM (3/2/1930)

14. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng CSVN (3-2-1930 - 3-2-2015)

15. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng Xuân Ất Mùi

16. Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 05/01/2015 của Thị uỷ

17. Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 07/01/2015 của Thị uỷ

18. Hướng dẫn số 36 - HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thị uỷ

19. Hướng dẫn số 38 - HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thị uỷ

20. Công văn số 83-CV/BTGTU V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng An Nhơn (30/3/1975 – 30/3/2015)

21. ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG AN NHƠN (30/3/1975 - 30/3/2015)

     Thông báo

1. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

2. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

3. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)