Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    Bộ TTHC cấp huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               15
  Số lượt truy cập: 8853761
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN.

 

I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1. Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

2. Cấp lại bản chính giấy khai sinh

3. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

4. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

5. Chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự

6. Chứng thực Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

7. Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền, Giấy uỷ quyền

8. Đăng ký việc bổ sung hộ tịch

9. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

10. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ dăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)

II. Lĩnh vực Đất đai

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong các trường hợp có kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được UBND có thẩm quyền công nhận.

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hoặc bản án của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có văn bản về việc chia tách QSD đất phù hợp với pháp luật với hộ gia đình hoặc nhóm người có QSD đất chung.

5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, kê biên bán đấu giá QSDĐ)

6. Cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

7. Cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư

8. Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

10. Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

11. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

12. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

13. Chuyển đổi QSD đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (theo nhu cầu)

14. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương về “Dồn điền đổi thửa”

15. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất

16. Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

17. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

18. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

19. Đăng ký thế chấp (bảo lãnh) quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

20. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

21. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

22. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất

23. Gia hạn thời gian sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

24. Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất

25. Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân theo diện tái định cư và gia đình thuộc diện chính sách

26.