Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    Bộ TTHC cấp huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               59
  Số lượt truy cập: 9540538
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN.

 

I. Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1. Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

2. Cấp lại bản chính giấy khai sinh

3. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

4. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

5. Chứng thực hợp đồng giao dịch dân sự

6. Chứng thực Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng

7. Chứng thực Hợp đồng uỷ quyền, Giấy uỷ quyền

8. Đăng ký việc bổ sung hộ tịch

9. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

10. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ dăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)

II. Lĩnh vực Đất đai

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong các trường hợp có kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được UBND có thẩm quyền công nhận.

2. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hoặc bản án của TAND, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án.

4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có văn bản về việc chia tách QSD đất phù hợp với pháp luật với hộ gia đình hoặc nhóm người có QSD đất chung.

5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, kê biên bán đấu giá QSDĐ)

6. Cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

7. Cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư

8. Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

10. Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

11. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

12. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

13. Chuyển đổi QSD đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (theo nhu cầu)

14. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương về “Dồn điền đổi thửa”

15. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất

16. Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân

17. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

18. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

19. Đăng ký thế chấp (bảo lãnh) quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

20. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh

21. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

22. Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền sử dụng đất

23. Gia hạn thời gian sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp

24. Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất

25. Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân theo diện tái định cư và gia đình thuộc diện chính sách

26. Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

27. Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác

28. Sửa chữa sai sót trong nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký

29. Tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

30. Thỏa thuận địa điểm

31. Thu hồi đất theo khoản 3,4,5,6,9,10,11 và 12 Điều 38 Luật đất đai

32. Thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

33. Thu hồi đất trong trường hợp Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an inh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế

34. Thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác

35. Trường hợp tách thửa, hợp thửa cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

36. Xóa đăng ký thế chấp (bảo lãnh) quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

37. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

38. Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

III. Lĩnh vực Môi trường

1. Cấp giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án BVMT đã được xác nhận

2. Cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết Bảo vệ môi trường

3. Cấp giấy xác nhận Đăng ký đề án bảo vệ môi trường

IV. Lĩnh vực Khoáng sản

1. Thống nhất địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản

V. Lĩnh vực Xây dựng

1. Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

2. Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống nhà ở riêng lẻ ở đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh như: các với các tuyến đường QL1A, QL1D, Nguyễn Tất Thành, An Dương Vương, Tây Sơn, Xuân Diệu, Hoàng Quốc Việt nối dài, Lê Lợi nối dài, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Quy Nhơn-Nhơn Hội, Đống Đa, Hoa Lư, Trần Hưng Đạo (đoạn ngã ba Đống Đa - Cầu Đôi)

3. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp)

4. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (áp dụng tại các thị trấn được UBND các huyện, thành phố phân cấp)

5. Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

6. Cấp Giấy phép đào vỉa hè thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

7. Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

8. Phê duyệt quy hoạch (hoặc phê duyệt điều chỉnh) tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

9. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

10. Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

11. Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

VI. Lĩnh vực Người có công

1. Cấp Giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ

2. Cấp Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ

3. Đề nghị công nhận liệt sỹ và giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

4. Đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

5. Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

6. Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

7. Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

8. Đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần bao gồm: Thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Bằng "Có công với nước", Huân chương kháng chiến

9. Đề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến

10. Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

11. Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945

12. Đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (Gọi chung là thương binh)

13. Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm chăm sóc người có công

14. Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

15. Đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng của liệt sỹ tái giá

16. Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

17. Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo

18. Giải quyết chế độ hỗ trợ tu sửa nhà ở hộ gia đình đối với người có công với cách mạng

19. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

20. Giải quyết chế độ Quy tập mộ liệt sỹ tại gia đình

21. Giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

22. Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

23. Quyết định về việc điều dưỡng người có công

VII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1. Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

2. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (Gia đình có 2 người tàn tật trở lên, người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo)

3. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối tượng là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo, người từ 85 tuổi trở lên)

4. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối tượng là người tâm thần mãn tính, thuộc hộ gia đình nghèo)

5. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối với người cao tuổi, người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề)

6. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối với người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc gia đình nghèo)

7. Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng (đối với trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo)

8. Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất

9. Đề nghị tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm tâm thần Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

10. Giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế

11. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh

12. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

13. Giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp huyện quản lý

14. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập

VIII. Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1. Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú

2. Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện

3. Bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm hại

IX. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh và hợp tác xã

1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Khi mất)

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất)

5. Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho hộ kinh doanh(do mất, hư hỏng)

6. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

7. Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

8. Chấm dứt tổ hợp tác

9. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất

10. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập

11. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

12. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách

13. Đăng ký lập hộ kinh doanh

14. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

15. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh)

16. Đăng ký thành lập hợp tác xã

17. Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã

18. Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị hợp tác xã

19. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

20. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

21. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

22. Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã

23. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã

24. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang huyện khác

25. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi huyện

26. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã

27. Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

28. Đăng ký đổi tên hợp tác xã

29. Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã

30. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

X. Lĩnh vực Thương mại

1. Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

2, Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

3. Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

4. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

5. Cấp mới, cấp lại (trường hợp Giấy phép hết hạn) Giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ ) sản phẩm thuốc lá

XI. Lĩnh vực Công nghiệp

1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

XII. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin và thể thao

1. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

2. Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke

XIII. Lĩnh vực Tôn giáo

1. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

3. Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo trong phạm vi một quận, huyện , thành phố thuộc tỉnh

4. Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

5. Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

6. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

XIV. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

1. Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2. Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

XV. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1. Cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường

2. Cấp Giấy phép dạy thêm trong nhà trường

3. Cấp phát bản sao văn bằng tốt nghiệp (đối với người bị mất, hỏng văn bằng)

4. Cho phép trường tiểu học tư thục hoạt động trở lại

5. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở và tiểu học

6. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non tư thục

7. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

8. Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục

9. Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

10. Giải thể trường mầm non

11. Giải thể trường tiểu học

12. Giải thể trường trung học cơ sở

13. Sáp nhập, chia tách trường mầm non

14. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

15. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

16. Thành lập trường trung học cơ sở

17. Thành lập trường mầm non

18. Thành lập trường tiểu học

19. Tiếp nhận học sinh từ địa phương khác chuyển đến cấp tiểu học và trung học cơ sở

20. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở

21. Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở

22. Tuyển sinh vào lớp 1

23. Tuyển sinh vào lớp 6

24. Điều chỉnh Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở     Thông báo

1. Công khai dữ liệu quy hoạch của 10 xã xây dựng NTM, xem chi tiết tại đây.

2. Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, tải về tại đây.

3. Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)