Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               135
  Số lượt truy cập: 5910778
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

DANH MỤC VĂN BẢN THỊ XÃ BAN HÀNH TRONG NGÀY

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 27.6 đến 30.6.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 20.6 đến 24.6.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 13.6 đến 17.6.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 06.6 đến 10.6.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 30.5 đến 03.6.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 23.5 đến 27.5.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 16.5 đến 20.5.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 09.5 đến 13.5.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 02.5 đến 06.5.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 25.4 đến 29.4.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 18.4 đến 22.4.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 11.4 đến 15.4.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 01.4 đến 08.4.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 28.3 đến 31.3.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 21.3 đến 25.3.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 14.3 đến 18.3.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 07.3 đến 11.3.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 03.3 đến 04.3.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 29.02 đến 02.3.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 24.02 đến 26.02.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 22.02 đến 23.02.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 15.02 đến 19.02.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 04.02 đến 05.02.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 01.02 đến 03.02.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 27.01 đến 29.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 25.01 đến 26.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 20.01 đến 22.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 18.01 đến 19.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 13.01 đến 15.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 11.01 đến 12.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 08.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 06.01 đến 07.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 04.01 đến 05.01.2016

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 30.12 đến 31.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 28.12 đến 29.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 24.12 đến 25.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 22.12 đến 23.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 18.12 đến 21.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 16.12 đến 17.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 14.12 đến 15.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 11.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 09.12 đến 10.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 07.12 đến 08.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 02.12 đến 04.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 30.11 đến 01.12.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 26.11 đến 27.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 24.11 đến 25.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 23.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 19.11 đến 20.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 17.11 đến 18.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 16.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 12.11 đến 13.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 11.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 09.11 đến 10.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 06.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 04.11 đến 05.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 02.11 đến 03.11.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 29.10 đến 30.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 27.10 đến 28.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 26.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 23.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 21.10 đến 22.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 19.10 đến 20.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 15.10 đến 16.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 12.10 đến 14.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 08.10 đến 09.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 06.10 đến 07.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 05.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 02.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 30.9 đến 01.10.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 28.9 đến 29.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 25.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 24.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 23.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 22.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 21.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 18.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 17.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 16.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 14 đến 15.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 11.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 10.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 09.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 08.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 07.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 04.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 01 đến 03.9.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 31.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 26 đến 28.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 24 đến 25.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 20 đến 21.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 19.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 18.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 17.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 14.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 10 đến 13.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành từ ngày 06 đến 07.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 05.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 04.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 03.8.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 31.7.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 30.7.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 29.7.2015

- Danh mục văn bản của thị xã ban hành trong ngày 28.7.2015     Thông báo

1. Quyết định ssố 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh đánh giá, phân loại thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, tải về tại đây. Biểu mẫu, phụ lục đánh giá, phân loại chính quyền, tải về tại đây. Tài liệu đánh giá xếp loại CBCCVC năm 2017, tải về tại đây.

2. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu và đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu và đề cương Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, tải về tại đây.

5. Các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tải về tại đây.

6. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Tô Hồng Phương, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)