Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU    Danh sách tài khoản iDESK
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               37
  Số lượt truy cập: 8396855
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

Danh sách tài khoản iDESK của các cơ quan, đơn vị, xã, phường thuộc thị xã

TT

Cơ quan, đơn vị

Tên tài khoản

1      

Văn phòng HĐND và UBND

 

Chánh Văn phòng

phuongth

 

Phó Chánh Văn phòng

hoangvm

 

Phó Chánh Văn phòng

tannth

 

Phó Chánh Văn phòng

luuhv

 

Chuyên viên tổng hợp

minhtv

 

Chuyên viên tổng hợp

toanhs

 

Chuyên viên tổng hợp

hailt

 

Chuyên viên tổng hợp

hienntt

 

Văn thư

haottm

 

Văn thư

thaoqtd

 

Lưu trữ

nhannt

 

Quản trị mạng

annh

 

Kế toán

hangvt

 

Tiếp dân, xử lý đơn thư

thohn

 

Tiếp nhận và hoàn trả kết quả

hieudt

 

Tiếp nhận và hoàn trả kết quả

hanlm

2      

Phòng Nội vụ

 

Trưởng phòng

tpnv

 

Văn thư

vtnv

 

Chuyên viên

cvnv

3      

Phòng Tư pháp

 

Trưởng phòng

tptp

 

Văn thư

vttp

4      

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Trưởng phòng

tptckh

 

Văn thư

vttckh

 

Chuyên viên

cvtckh

5      

Phòng Tài nguyên - Môi trường

 

Trưởng phòng

tptnmt

 

Văn thư

vttnmt

 

Chuyên viên

cvtnmt

6      

Phòng Lao động – TB & XH

 

Trưởng phòng

tpldtbxh

 

Văn thư

vtldtbxh

7      

Phòng Văn hoá – Thông tin

 

Trưởng phòng

tpvhtt

 

Văn thư

vtvhtt

8      

Phòng Y tế

 

Trưởng phòng

tpyt

9      

Thanh tra thị xã

 

Chánh Thanh tra

ctt

 

Văn thư

vttt

10 

Phòng Kinh tế

 

Trưởng phòng

tpkt

 

Văn thư

vtkt

 

Chuyên viên

cvkt

11 

Phòng Quản lý đô thi

 

Trưởng phòng

tpqldt

 

Văn thư

vtqldt

 

Chuyên viên

cvqldt

12 

Phòng Giáo dục – Đào tạo

 

Trưởng phòng

tpgddt

 

Văn thư

vtgddt

13 

Trung tâm VHTTTT

 

Giám đốc

gdttvhtttt

14 

Đài Truyền thanh

 

Trưởng đài

tdtt

15 

Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất

 

Giám đốc

gdvpdkqsdd

 

Văn thư

vtvpdkqsdd

16 

Ban Quản lý các cụm công nghiệp

 

Giám đốc

gdbqlccn

17 

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

Giám đốc

gdttptqd

18 

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng

 

Giám đốc

gdbqlda

 

Văn thư

vtbqlda

19 

Trung tâm Y tế An Nhơn

 

Giám đốc

gdttyt

20 

Trung tâm DS – KHHGĐ

 

Giám đốc

gdttds

21 

Phường Bình Định

binhdinh

22 

Phường Nhơn Hưng

nhonhung

23 

Phường Đập Đá

dapda

24 

Phường Nhơn Thành

nhonthanh

25 

Phường Nhơn Hoà

nhonhoa

26 

Xã Nhơn An

nhonan

27 

Xã Nhơn Phong

nhonphong

28 

Xã Nhơn Hạnh

nhonhanh

29 

Xã Nhơn Mỹ

nhonmy

30 

Xã Nhơn Phúc

nhonphuc

31 

Xã Nhơn Lộc

nhonloc

32 

Xã Nhơn Thọ

nhontho

33 

Xã Nhơn Tân

nhontan

34 

Xã Nhơn Hậu

nhonhau

35 

Xã Nhơn Khánh

nhonkhanh     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

5. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

6. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

7. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

8. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

9. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

10. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018, cơ quan dự tuyển UBND thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

11. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)