Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    Uỷ ban nhân dân    UBND các xã, phường
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               23
  Số lượt truy cập: 8241990
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

1. UBND phường Bình Định

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch

- Bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch

- Ông Bùi Tấn Lộc - Phó Chủ tịch

2. UBND phường Đập Đá

- Ông Phan Thanh Hiếu - Chủ tịch

- Ông Trương Minh Tâm - Phó Chủ tịch

- Ông Cao Minh Tuấn - Phó Chủ tịch

3. UBND phường Nhơn Hoà

- Ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND

- Ông Trần Kim Thưởng - Phó Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch

4. UBND phường Nhơn Hưng

- Ông Phan Quang Hải - Chủ tịch

- Ông Thái Văn Thoại - Phó Chủ tịch

5. UBND phường Nhơn Thành

- Ông Tô Thanh Tuấn - Chủ tịch

- Ông Bùi Thái Sơn - Phó Chủ tịch

- Ông Lê Văn Thi - Phó Chủ tịch

6. UBND xã Nhơn An

- Ông Nguyễn Tấn Đức - Chủ tịch

- Ông Phan Long Hùng - Phó Chủ tịch

7. UBND xã Nhơn Hạnh

- Ông Nguyễn Thế Hải - Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Thành - Phó Chủ tịch

8. UBND xã Nhơn Hậu

- Ông Giả Văn Thọ - Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Dưỡng - Phó Chủ tịch

- Ông Lê Duy Kha - Phó Chủ tịch

9. UBND xã Nhơn Khánh

- Ông Lê Văn Tuất - Chủ tịch

- Ông Đặng Văn Lực - Phó Chủ tịch

10. UBND xã Nhơn Lộc

- Ông Dương Văn Khanh - Chủ tịch

- Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên - Phó Chủ tịch

11. UBND xã Nhơn Mỹ

- Ông Đặng Văn Lành - Chủ tịch

- Ông Trần Anh Tấn - Phó Chủ tịch

12. UBND xã Nhơn Phong

- Ông Nguyễn Thuận Mậu - Chủ tịch

- Ông Nguyễn Duy Thông - Phó Chủ tịch

13. UBND xã Nhơn Phúc

- Ông Võ Minh Hoàng – Chủ tịch

- Ông Dương Thanh Cường - Phó Chủ tịch

14. UBND xã Nhơn Tân

- Ông Nguyễn Văn Chinh - Chủ tịch

- Ông Lương Huyết Giang - Phó Chủ tịch

15. UBND xã Nhơn Thọ

- Ông Nguyễn Tấn Hào - Chủ tịch UBND

- Ông Phan Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND     Thông báo

1. Các phụ lục ban hành kèm theo Văn bản số 1055/UBND ngày 09/10/2018 của UBND thị xã, tải về tại đây. Quyết định 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường năm 2018, tải về tại đây. Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018, tải về tại đây.

2. Biểu mẫu hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, tải về tại đây. Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, tải về tại đây.

3. Biểu mẫu đánh giá và xếp loại hàng tuần, hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, tài liệu tải về tại đây.

4. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

5. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

6. Các biểu mẫu rà soát tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và triển khai thu thập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tải về tại đây.

7. Tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tải về tại đây.

8. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Video
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)