Chào mừng các bạn đến với website thị xã An Nhơn
  TRANG CHỦ    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    DM TTHC Một cửa An Nhơn
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               44
  Số lượt truy cập: 8853715
Danh Mục Đầu Tư
Thư điện tử
Văn bản chỉ đạo - điều hành
Văn bản sao lục
Danh mục văn bản Trung ương của tỉnh trong ngày
Danh mục văn bản của tỉnh ban hành trong ngày

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA AN NHƠN

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ngành lĩnh vực

Lĩnh vực: Tư pháp

1

Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính.

Hành chính Tư pháp

2

Bổ sung hộ tịch.

Hành chính Tư pháp

3

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác.

Hành chính Tư pháp

4

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

Hành chính Tư pháp

5

Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

Hành chính Tư pháp

6

Chứng thực Hợp đồng ủy quyền và Giấy ủy quyền.

Hành chính Tư pháp

7

Chứng thực Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng.

Hành chính Tư pháp

8

Chứng thực Hợp đồng giao dịch dân sự.

Hành chính Tư pháp

 

  9

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

 

Hành chính Tư pháp

10

Chứng thực bản sao từ bảng chính các giấy tờ, văn bằng tiếng nước ngoài.

Hành chính Tư pháp

Lĩnh vực: Xây dựng - quản lý đô thị

 

1

Cấp giấy phép xây dựng bao gồm: cấp phép xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình cấp I,II,III,IV.

Xây dựng – Quản lý đô thị

 

2

 

Cấp giấy phép xây dựng.

Xây dựng – Quản lý đô thị

 

3

 

Gia hạn giấy phép xây dựng.

Xây dựng – Quản lý đô thị

 

4

 

Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng.

Xây dựng – Quản lý đô thị

 

5

 

Cấp giấy phép đào vỉa hè.

Xây dựng – Quản lý đô thị

 

6

 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng.

Xây dựng – Quản lý đô thị

7

Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng.

Kiến trúc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

1

Cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Đất đai

 

2

Cấp giấy CNQSDĐ cho người nhận quyền SDĐ trong trường hợp có văn bản về việc chia tách quyền SDĐ phù hợp với pháp luật với hộ gia đình hoặc nhóm người có QSDĐ chung.

 

Đất đai

  3

Cấp giấy CNQSDĐ cho người nhận QSDĐ trong trường hợp có quyết định hoặc bản án của TAND, quyết định thi hành án.

Đất đai

 

4

Cấp giấy CNQSDĐ cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp về đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

 

    Đất đai

 

5

Cấp giấy CNQSDĐ cho người nhận quyền sử dụng đất trong  trường hợp nhận QSDĐ do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, kê biên bán đấu giá QSDĐ.

 

 Đất đai

 

6

Cấp giấy CNQSDĐ cho người nhận QSDĐ trong các trường hợp có kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được UBND có thẩm quyền công nhận.

 

Đất đai

7

Cấp giấy CNQSDĐ đối với đất sử dụng cho kinh tế trang trại

Đất đai

8

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ.

Đất đai

 

9

Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiện, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính.

 

Đất đai

10

Chuyển nhượng quyền SDĐ, tài sản gắn liền trên đất.

Đất đai

11

Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ.

Đất đai

12

Thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đất đai

13

Tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đất đai

14

Đăng ký thế chấp (bảo lãnh) bằng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất.

    Đất đai

 15

Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền SDĐ, tài sản gắn liền với đất.

Đất đai

16

Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.

Đất đai

17

Sửa chữa nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.

Đất đai

18

Đăng ký văn bản đã thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh.

Đất đai

19

Chuyển đổi từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đất đai

20

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép.

Đất đai

21

Chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu.

Đất đai

22

Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho người trúng đấu giá QSDĐ.

Đất đai

23

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá QSDĐ.

Đất đai

24

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân theo diện tái định cư và gia đình thuộc diện chính sách.

Đất đai

25

Giao đất trồng cây hàng năm, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Đất đai

26

Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác.

Đất đai

27

Thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác.

Đất đai

28

Thu hồi đất theo khoản 3,4,5,6,9,10,11 và 12 điều 38 của Luật Đất đai.

Đất đai

29

Thu hồi đất trong trường hợp người SDĐ tự nguyện trả lại đất.

Đất đai

 

30

Thu hồi đất trong trường hợp Nhà nước SDĐ vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.

 

Đất đai

31

Chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương về “dồn điền, đổi thửa”.

Đất đai

32

Chuyển mục đích SDĐ đối với trường hợp phải xin phép.

Đất đai

 

33

Gia hạn thời gian SDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân SDĐ phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất.

 

Đất đai

34

Trường hợp tách thửa, hợp thửa cho hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ.

Đất đai

35

Thỏa thuận địa điểm.

Đất đai

36

Đăng ký góp vốn bằng QSDĐ.

Đất đai

37

Đăng ký nhận QSDĐ do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên đấu giá quyền SDĐ.

Đất đai

38

Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền SDĐ.

Đất đai

39

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại QSDĐ.

Đất đai

40

Thống nhất địa điểm cấp phép khai thác khoáng sản.

Khoáng sản

41

Cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

Môi trường

42

Cấp giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của Đề án BVMT đã được xác nhận.

Môi trường

43

Cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

Môi trường     Thông báo

1. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định, tải vệ tại đây.

2. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của thị xã, tải về tại đây.

3. Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã, tải về tại đây, Thông tin về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã An Nhơn, tải về tại đây.

4. Biểu mẫu báo cáo công tác kiểm soát TTHC, tải về tại đây.

5. Thông tin về tin, bài viết và hình ảnh gửi cho Ban Biên tập theo địa chỉ

     Phim ve An Nhon
Đáng giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công
Cải cách hành chính thị xã
Công dân hỏi - Giám đốc sở trả lời
Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cải cách hành chính
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành UBND tỉnh
Công báo Bình Định
Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Công khai ngân sách thị xã
Lịch tiếp công dân
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND THỊ XÃ AN NHƠN
Địa chỉ: 78 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định , Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3835 316, Fax: (056)3735 067.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Hoài An, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)